Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski decyzję o lokalizacji nowego cmentarza i spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich.

Władze Miasta podjęły decyzję o rozpisaniu przetargu na budowę cmentarza i spopielarni w Podgórkach Tynieckich. Pod uwagę brane były także dwie inne lokalizacje – w Ruszczy i Branicach, gdzie podobnie jak w przypadku Podgórek Tynieckich uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Cmentarz i spopielarnia miałyby zostać wybudowane w ramach partnerstwa prywatno-publicznego między Gminą Miejską Kraków a prywatnym inwestorem.

Zdecydowana większość mieszkańców Krakowa popiera budowę spopielarni. – według raportu z badań społecznych przeprowadzonych w czerwcu 2009 roku, około dwie trzecie badanych (68,4%) jest zdania, że Kraków powinien posiadać własną spopielanię zwłok. Prawie tyle samo (65,4%) osób opowiedziało się za lokalizacją spopielarni na uboczu, z dala od osiedli mieszkaniowych.

Powierzchnia planowanego cmentarza wynosi około 20 ha. Większość terenu, bo blisko 18 ha (z tego 14 ha w jednym kawałku), stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków. Do wykupu pozostało ok. 2 ha. Teren, na którym ma być zlokalizowana spopielarnia jest własnością Gminy Miejskiej Kraków.

Przed rozpoczęciem faktycznej budowy spopielarni konieczne jest wybudowanie drogi dojazdowej i uzbrojenie terenu w media. Budowa spopielarni wraz z piecem i wyposażeniem wyniesie około 4 mln. zł. W chwili obecnej zlecane jest wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.

źróło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj