Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję w sprawie udzielenia pożyczki dla KHK SA na realizację „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”. Głównym elementem tego przedsięwzięcia jest budowa zakładu termicznego przetwarzania odpadów.

– Pożyczka opiewa na kwotę 270 mln złotych i będzie to nasz wkład w realizację projektu ekospalarni – informuje Grzegorz Ostrzołek, prezes KHK SA. Kredyt z oprocentowaniem 3,5 proc. w skali roku został udzielony na preferencyjnych warunkach. – Będziemy go spłacać do 2030 z przychodów z energii elektrycznej i cieplnej, jakie wygeneruje zakład przy ulicy Giedroycia – dodaje Grzegorz Ostrzołek. Pożyczka nie obciąży budżetu Krakowa.

Cały „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” ma wartość 645 mln złotych. Wiosną Krakowski Holding Komunalny SA i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej podpisali umowę na unijne, bezzwrotne dofinansowanie tego projektu. Chodzi o kwotę 371 mln złotych, czyli około 60 proc. wartości całego przedsięwzięcia.

Obecnie trwa ostatni etap przetargu na wykonawcę spalarni odpadów. Firmę, która przy ulicy Giedroycia w Nowej Hucie wybuduje zakład, poznamy w pierwszym kwartale 2012 roku.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj