Wkrótce ruszy budowa 60 km ścieżek rowerowych w Krakowie. Powstaną one ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz prowadzonych inwestycji.

Jak informuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, układ ścieżek rowerowych w mieście jest w systemie dróg małopolskich. Jest to specjalny program, którego celem jest stworzenie spójnej sieci dróg dla jednośladów przebiegających przez całe województwo małopolskie.

Obecnie w Krakowie jest 230 km ścieżek rowerowych. Są to drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, pasy rowerowe, kontrapasy oraz tzw. kontraruch rowerowy, gdzie dopuszczona jest jazda rowerem „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych w strefie ruchu uspokojonego, czyli z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Do tej pory zrealizowano w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ok. 17 km za kwotę blisko 48 mln zł.

W ostatnim czasie za ok. 5 mln zł powstały ścieżki m.in. wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej, Wielickiej oraz wzdłuż ul Zakopiańskiej. W tym roku powstaną ścieżki rowerowe m.in. wzdłuż ulicy Nowohuckiej, od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej, wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej oraz wzdłuż ul. Powstańców.

W ramach realizowanych w najbliższym czasie inwestycji powstanie 28,9 km infrastruktury rowerowej. Drogi dla rowerów będą realizowane w związku z przebudową al. Solidarności, budową połączenia ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką, budową drogi w Łagiewnikach, budową ul. Iwaszki, przebudową ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej, budową linii tramwajowej KST, rozbudową ulicy Igołomskiej, budową Trasy Łagiewnickiej i rozbudową al. 29 Listopada.

Z kolei do 2020 r. inwestycja będzie prowadzona od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta, wzdłuż al. 29 Listopada i wałów Wisły

W planach jest rozbudowa tras pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego. W sumie tego typu inwestycje pochłoną ok. 40 mln zł.

Ponadto w planach jest też budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowicką i Gronostajową. Ścieżka rowerowa powstanie w ramach rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej. Zostanie też wybudowana kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę Kazimierz-Ludwinów.

Cała inwestycja, obejmująca 60 km ścieżek rowerowych, zostanie zakończona w ciągu dwóch lat.

Czytaj więcej

Skomentuj