Zakończyła się rewitalizacja kolejnej ulicy w zabytkowym centrum Krakowa – dawny blask odzyskała ul. św. Anny. Przy okazji wymieniono podziemne instalacje.

– Odnowiona ul. św. Anny to przykład, że Kraków do remontów ulic podchodzi w sposób kompleksowy. W trakcie trwających przez ostatnie miesiące prac wymieniono nie tylko starą nawierzchnię, ale też instalacje podziemne, ułożono nowy ciepłociąg – podkreśla Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.

Ul. św. Anny została przebudowana na długości ok. 272 m. Nawierzchnię wykonano z polskiej kostki granitowej o przekroju daszkowym, natomiast chodniki z włoskich płyt porfirowych. Jezdnię obramowano krawężnikiem granitowym. W rejonie skrzyżowania  ścieżki Plant Krakowskich z ul. św. Anny wykonano próg z kostki kamiennej granitowej (jak jezdnia). Przed progiem wykonano zwężenie jezdni, a wzdłuż kościoła św. Anny poszerzono chodnik. Wzdłuż ulicy poprowadzono również kontrapas rowerowy, którego krawędź wyznaczona została z kostki bazaltowej.

W ramach zadania wykonano dylatacje poprzeczne nawierzchni jezdni oraz chodników oraz dylatacje podłużne przy ściekach. Ponadto wzdłuż budynków ułożono membranę w celu odseparowania wód opadowych od ścian budynków. Wyregulowano istniejące studzienki ściekowe oraz dodatkowo wykonano siedem nowych studzienek ściekowych z osadnikiem i syfonem, które podłączono do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

Ulica św. Anny zyskała także nowe stylowe oświetlenie. Jego wygląd został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Koszt zadania to ok. 4 mln zł.

Już wkrótce, w podobnym trybie rozpocznie się remont ulicy Wiślnej. Tu – podobnie jak w przypadku ul. św. Anny – wymieniane będą podziemne instalacje i kładziony nowy ciepłociąg. – Dla nas obszar wewnątrz II obwodnicy Krakowa to priorytet. Chcemy, aby do już zrealizowanych ciepłociągów wzdłuż ulic Koletek, Sukienniczej, Gołębiej, Brackiej i Topolowej, dołączyły kolejne – mówi Jan Sady, prezes MPEC SA. Obecnie kończy się układanie ciepłociągu wzdłuż ulicy Jabłonowskich i na odcinku ul. Jagiellońskiej. Chęć podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej zadeklarowali niemal wszyscy właściciele budynków położonych przy ul. św. Anny. Poza ul. Wiślną, ciepłociąg będzie tez układany też wzdłuż ul. Piłsudskiego (od Czapskich w kierunku Plant oraz na Zyblikiewicza. W tym roku MPEC planuje podłączyć do sieci ok 40 budynków, co pozwoli na likwidację blisko 500 palenisk węglowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj