Jak skutecznie walczyć z pstrokatymi, szpecącymi reklamami zalewającymi Kraków? Swoje zdanie w tej sprawie może wyrazić każdy mieszkaniec stolicy Małopolski. Wystarczy wypełnić ankietę internetową przygotowaną przez lokalny Urząd Miasta.

Przypomnijmy: „ustawa krajobrazowa” weszła w życie 11 września. Nowe przepisy mają pomóc samorządom m.in. w uporządkowaniu lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej oraz zadbać o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu.

Po wejściu w życie „ustawy krajobrazowej” działania władz Miasta Krakowa, jak deklarują urzędnicy, skoncentrują się na przygotowaniu odpowiednich regulacji prawnych w zakresie ochrony przestrzeni miejskich przed chaosem reklamowym. Priorytetem będzie uporządkowanie i ujednolicenie nośników reklamowych w mieście i eliminacja niektórych typów reklam z terenów zabytkowych, terenów zieleni i terenów o funkcji jedynie mieszkaniowej.

Przyszłe regulacje w tym zakresie muszą odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców Krakowa, dlatego urzędnicy proszą mieszkańców o wypełnienie specjalnie stworzonej ankiety, która ułatwi dalsze prace związane z wprowadzeniem regulacji dotyczących reklam. Badanie jest całkowicie anonimowe i służy wyłącznie celom badawczym.

Ankietę można wypełnić w tym miejscu.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj