Krakowski magistrat ogłosił konkurs studialny na zaprojektowanie koncepcji urbanistycznej obszaru śródmieścia zawartego w granicach ulicy Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ulic Grzegórzeckiej, Wielopole i Westerplatte.

Konkurs pozwoli sformułować założenia do sporządzanego w przyszłości planu miejscowego w tym rejonie. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 18 września.

Dzisiejsze plany i strategia rozwoju miasta przewidują budowę nowoczesnego kompleksu Kliniki Uniwersyteckiej UJ w Krakowie-Prokocimiu i systematyczne przenoszenie tam obiektów szpitalnych z rejonu ul. Kopernika. Realizację tych planów rozpoczęła budowa w 1961 roku Kliniki Pediatrycznej.

Przeniesienie Klinki w nowe miejsce i zwolnienie wielu obiektów oraz całego poszpitalnego terenu stwarza potencjalne możliwości dla nowych funkcji i nowego zagospodarowania tego śródmiejskiego obszaru. Możliwości te ograniczać będzie szereg uwarunkowań historyczno-konserwatorskich. Bliskość starego miasta, położenie w otoczeniu głównego, właśnie modernizowanego, miejskiego układu komunikacyjnego (w tym szybkiego tramwaju i średnicowej linii kolejowej), oraz bliskość „nowego centrum" – wszystko to sprawia, że teren poszpitalny staje się niezwykle atrakcyjny w organizmie miasta dla przyszłego zagospodarowania dla nowych funkcji.

Organizatorzy konkursu oczekują, że uczestnicy przedstawią różnorodne twórcze pomysły przyszłego zagospodarowania tego terenu. Pomysły pokonkursowe będą pomocne przy sporządzaniu w przyszłości założeń do planu miejscowego w tym rejonie. Najlepszą pracę wyłoni sąd konkursowy pod przewodnictwem Głównego Architekta Miasta– profesora Andrzeja Wyżykowskiego.

Uczestnicy muszą posiadać uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym lub urbanistycznym. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2010 r. Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.krakow.pl.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj