1 / 7

Mieszkańcy Bieżanowa mogą odetchnąć z ulgą. Do użytku został oddany zbiornik retencyjny na rzece Serafie. Instalacja zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tej części miasta.

Przypomnijmy: prace przy budowie pierwszego z pięciu suchych zbiorników retencyjnych we wschodniej części Krakowa rozpoczęły się przed rokiem. Inwestorem zadania jest Województwo Małopolskie i Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Ważną dla mieszkańców inwestycję wsparło Miasto Kraków. Gmina przekazała działkę, a także dofinansowała zadanie kwotą prawie 3 mln zł.

Zbiornik został oddany do użytku w poniedziałek, 19 października. Podczas spotkania w Bieżanowie, w którym uczestniczył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Marek Sowa, a także przedstawiciele z jednostek gminnych i wojewódzkich, podkreślano, że suchy zbiornik ma kluczowe znaczenie jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Bieżanowie. – Inwestycja poprawia sytuację mieszkańców i użytkowników obiektów zlokalizowanych w obszarze zalewowym rzeki Serafy i tej okolicy – mówił Marek Sowa, Marszałek Małopolski. Z kolei Prezydent Krakowa przypomniał, że zbiornik już pokazał jak jest ważny. – Już podczas sierpniowych intensywnych deszczów przyjął on spływającą wodę i zapobiegł podtopieniom – mówił Jacek Majchrowski.

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła ponad 14 mln zł, z czego 11 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej. Inwestorem jest Województwo Małopolskie, które reprezentuje Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, a wykonawcą robót budowlano-montażowych jest firma Skanska.

Zbiornik „Bieżanów” jest pierwszym z pięciu suchych zbiorników retencyjnych mających wspólnie zabezpieczyć dolinę rzeki Serafy (teren miasta Krakowa oraz gminy Wieliczka) przed zagrożeniem powodziowym. Układ konstrukcyjny zbiornika „Bieżanów” jest dostosowany do współpracy z pozostałymi czterema zbiornikami.

Dla budowy pozostałych czterech zbiorników w lipcu br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wykonaniem studium wykonalności (umowny termin opracowania – sierpień 2017 r). Dla całej kaskady zbiorników na rzece Serafie oraz Malinówce obejmującej budowę 5 zbiorników została wydana jedna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj