Zarząd Budynków Komunalnych likwiduje piece opalane paliwem stałym w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Zapowiada, że do końca roku z mapy Krakowa znikną wszystkie paleniska, znajdujące się w budynkach miejskich.

Działania są związane z wchodzącym w życie 1 września 2019 r. zakazem palenia węglem i drewnem w Krakowie, a także w celu zwiększenia komfortu użytkowego lokali komunalnych.

Według stanu na 1 stycznia 2014 r. w zarządzie ZBK pozostawało 116 budynków komunalnych w których użytkowano łącznie 556 palenisk węglowych.

Według stanu na 31 października 2018 r. na terenie Krakowa są jeszcze cztery budynki stanowiące własność miasta, w których znajduje się łącznie siedem czynnych pieców i dwie kotłownie opalane paliwem stałym.

W dwóch z tych budynków trwają prace polegające na zmianie systemu ogrzewania. Ich zakończenie planowane na pierwszą połowę grudnia 2018 r. W pozostałych dwóch jednorodzinnych budynkach trwa przeprowadzka lokatorów do dwóch wyremontowanych przez miasto zamiennych lokali komunalnych, która potrwa do końca listopada 2018 r.

Do września 2019 roku w Krakowie trzeba zlikwidować 8000 palenisk w budynkach prywatnych.

Źródło: UM Kraków

Czytaj więcej

Skomentuj