W Krakowie rozpoczęto sadzenie drzew w ciągu ulicy Krupniczej. W miejscu tym nasadzane są czereśnie ptasie Plena i olsze czarne. Projekt zielonej rewolucji na ul. Krupniczej realizowany jest w ramach projektu, który do Budżetu Obywatelskiego zgłosili mieszkańcy Krakowa. Zakończenie prac nastąpić ma 30 kwietnia br.

Na obecnym etapie, ulica Krupnicza w Krakowie, na odcinku od Teatru Bagatela do ul. Szujskiego, przechodzi zasadniczą metamorfozę.

Ogrody, zbiorniki i zieleń

W wielkim skrócie, docelowo „Zielona ulica Krupnicza” zyskać ma ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne, krzewy, byliny i drzewa.

Idea projektu opiera się też na koncepcji ulicy typu woonerf, czyli ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej.

Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez utworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników (rezygnacja z podziału na jezdnię i chodniki), oraz wprowadzenie mebli miejskich wraz z zielenią.

30 kwietnia br. zakończenie

Realizacja inwestycji to efekt wieloletnich starań mieszkańców, organizacji oraz jednostek miejskich, czyli: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wodociągów Miasta Krakowa i Zarządu Zieleni Miejskiej.

Natomiast 30 kwietnia br., to dzień w którym planowane jest zakończenie prac przy powstawaniu „Zielonej Krupniczej”. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez osoby zarządzające budową możliwe jest wcześniejsze udostępnienie odcinka pomiędzy ul. Podwale a Loretańską. Jest to jednak uzależnione od sprzyjających warunków atmosferycznych. Przewiduje się, że udostępnienie tego odcinka będzie możliwe ok. 10 marca.

Dodajmy, że od kilku tygodni piesi mogą już korzystać z fragmentu nowej nawierzchni ułożonej przy Teatrze Bagatela.

 

Czytaj więcej

Skomentuj