Kraśnik realizuje zieloną rewitalizację miasta. Program „Poprawa jakości środowiska w mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni” trwa od 2017 r. i pochłonie w sumie ponad 7 mln zł.

Na początku kwietnia podpisano umowę na realizację kolejnych prac w ramach projektu, m.in. zagospodarowanie zieleni wzdłuż al. Niepodległości i ul. Kardynała Wyszyńskiego. Władze miasta zapowiadają przywrócenie dawnego charakteru charakterystycznej dla Kraśnika “alei jabłoniowej”.

– „Aleja jabłoniowa” w dzielnicy fabrycznej to jeden z symboli tej części miasta – mówi burmistrz Wojciech Wilk. – Jednak drzewa rosnące obecnie wzdłuż al. Niepodległości nie pełnią już funkcji estetycznej i ze względu na swój stan zostaną usunięte. Nie oznacza to, że drzewa owocowe całkowicie znikną z pejzażu miasta. W tym miejscu zostaną posadzone nowe ozdobne jabłonie i oryginalny charakter ulicy zostanie zachowany.

Prace mają potrwać do końca września. Wartość całej inwestycji to 1,9 mln zł, w tym dofinansowanie ze strony Powiatu Kraśnickiego wynosi 255 tys. zł. W jej ramach wykonana zostanie wycinka drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym, karczowanie wszystkich istniejących pni oraz karpin korzeniowych, uporządkowana i odnowiona będzie zieleń wysoka i niska z wykorzystaniem istniejącej roślinności oraz z uwzględnieniem zachowania cennych okazów drzew, uzupełnienione zostaną ubytki w zieleni nowymi nasadzeniami z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin podnoszących bioróżnorodność terenu, efektywnych wizualnie, odpornych na warunki miejskie oraz przyczyniających się do ograniczenia hałasu.

Wykonane zostaną także szpalerowe nasadzenie drzew w tzw. “alei jabłoniowej” poprzez wymianę istniejących drzew będących w złym stanie zdrowotnym i wizualnym, na nowe egzemplarze jabłoni ozdobnej. Pojawią się nasadzenia bylin i traw.

W tym roku projekt rewitalizacji zieleni w Kraśniku będzie również realizowany w starej części miasta – na os. Kolejowym, przy dworcu PKP, kościele Św. Ducha, amfiteatrze, Zalewie Kraśnickim i w sąsiedztwie urzędu miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj