– Śmieciowa rewolucja to narzędzie, jakim samorządy będą robić porządek w Polsce – przekonywał minister środowiska Andrzej Kraszewski podczas wizyty w Małopolsce.

Wizyta skoncentrowana była wokół problemu odpadów. Minister przedstawiał m.in. nowe zasady w gospodarce odpadami przygotowane dla samorządów. Zasady te wynikają z przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska i podpisanej 15 lipca 2011 roku przez Prezydenta RP ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zakłada ona zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów na odbiór śmieci i przekazanie kompleksowego zarządzania odpadami gminom.

Minister poinformował, że dla mieszkańców, którzy dzisiaj płacą za wytworzone przez siebie odpady powinny nastąpić wyłącznie pozytywne zmiany – gmina będzie w drodze przetargu zobowiązana wyłonić odbierających odpady i gospodarujących nimi, a także stworzyć warunki dla efektywnej segregacji.

– Nowe przepisy to bardzo duże wyzwanie dla samorządów, które zostały zobowiązane do zorganizowania w sposób kompleksowy nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – przyznał Andrzej Kraszewski. – Gmina otrzyma niezbędne instrumenty dla swoich działań, takie jak opłata pobierana od mieszkańców, możliwość wyłonienia w drodze przetargu przedsiębiorców odbierających i zagospodarowujących odpady, doprecyzowane uprawnienia kontrolne, czy możliwość nakładania kar pieniężnych za działania niezgodne z prawem.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj