Minister Michał Kurtyka powołał w poniedziałek Krzysztofa Madaja na stanowisko dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – podał w komunikacie resort klimatu.

Ministerstwo wyjaśniło, że Madaj jest absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Bydgoszczy na Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) o specjalności technolog inżynierii chemicznej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Public Relation na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) zawodowo związany od 2005 roku. Od 2011 r. pełnił funkcję kierownika Działu Składowania odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. W 2015 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora ZUOP. Odpowiadał za koordynowanie, planowanie i nadzorowanie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w Zakładzie.

Ministerstwo dodało, że posiada on uprawnienia wydane przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wymagane na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, tj. kierownika zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych oraz kierownika składowiska odpadów promieniotwórczych.

Madaj jest też członkiem zespołu ds. opracowania i realizacji Krajowego Planu Postępowania z Odpadami i Wypalonym Paliwem Jądrowym oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej.

ZUOP jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych. Odpowiada on za prawidłowe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi od chwili ich przejęcia od wytwórcy.

W Różanie ok. 90 km od Warszawy znajduje się jedyne w Polsce Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych.

Czytaj więcej

Skomentuj