1 / 4

Krakowski zarząd zieleni miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące zniszczenia ponad 100-letniego jesionu. Na ul. Narvik ktoś ponawiercał w drzewie otwory i wlał nieokreśloną ciecz. Precyzja całej „operacji” wskazuje, że nie był to prawdopodobnie chuligański wybryk, ale świadome działanie, żeby zabić drzewo.

Drzewo o którym mowa jest absolutnie wyjątkowe – to jesion, którego wiek można oszacować na przynajmniej 100 lat.

Wszystkie nawiercone otwory zostały solidnie przepłukane wodą i wyczyszczone, a na koniec zatkane. Od dzisiaj ciągłą opiekę nad drzewem przejmie straż z ZZM w Krakowe.

– Zrobimy wszystkie badania oraz usuniemy posusz z korony. Ponadto złożymy do Wydziału Kształtowania Środowiska Kraków PL wniosek o objęcie go ochroną jako pomnik przyrody.
Sąsiedzi jesiona zostali poproszeni o zgłaszanie pilnie informacji gdyby wandal postanowił ponownie podjąć próbę zabicia jesiona – poinformował ZZM w Krakowie.

Czytaj więcej

Skomentuj