1,870 mln zł trafi do baców z Małopolski, którzy poprzez wypas owiec, dbają o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionów górskich – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki.

Promesę wręczy w niedzielę 24 kwietnia w Ludźmierzu marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski przedstawicielom Związku Podhalan, podczas dorocznego uroczystego redyku Wiosennego.

Wsparcie bioróżnorodności poprzez wypas owiec

“Samorząd województwa małopolskiego wspiera ochronę bioróżnorodności i krajobrazu przyrodniczego i kulturowego gór. Przykładem takich działań jest m.in. czynna ochrona przyrody poprzez przeprowadzenie wypasu kulturowego owiec na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Wypas kulturowy owiec zapobiega też procesowi zaniku polan reglowych, na których znajdują się siedliska rzadkich roślin. Zachowanie gospodarki pasterskiej w Małopolsce jest też ważne ze względu na wielowiekowe tradycje lokalnej ludności” – napisał marszałek Witold Kozłowski w komunikacie.

Otwarty konkurs ofert

Pieniądze dla baców zostały przeznaczone w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W ramach otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił dotacji celowej z budżetu województwa na dofinansowanie wypasu kulturowego owiec na terenie 10 regionów woj. małopolskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj