1 / 2

Polska wprowadziła kwestię elektromobilności do agendy COP już w 2018 r. Cieszy mnie fakt, że późniejsze konferencje kontynuują ten temat. Jest to szczególnie widoczne w agendzie COP26 w Glasgow – powiedział szef resortu klimatu Michał Kurtyka podczas debaty organizowanej przez redakcję Rzeczpospolitej, w której wzięli udział przedstawiciele rynku pojazdów zeroemisyjnych z Polski i Wielkiej Brytanii.

– Sygnatariusze podpisanej podczas COP24 deklaracji na rzecz elektromobilności reprezentują ponad połowę ludzkości – jest to obecnie 48 krajów, w tym Polska i UK. Co roku do deklaracji przystępują nowe kraje – deklaracja żyje i pozostaje aktualna – mówił minister.

Deklaracja jest obecnie realizowana m.in. przez coroczne konferencje Global e-Mobility Forum. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 500 uczestników, druga – online – ponad 3 tys. osób z ponad 110 krajów. Wzięło w niej udział 11 ministrów odpowiedzialnych za elektromobilność.

– W 2017 r. w Planie Rozwoju Elektromobilności zidentyfikowaliśmy pięć obszarów, na których powinniśmy skupić swoje działania. Były to: popyt, podaż, regulacje, świadomość i sieć. Od tego czasu intensywnie inwestujemy szczególnie w pierwsze trzy obszary, w których zidentyfikowaliśmy przewagę konkurencyjną Polski w porównaniu do innych krajów. Nasze wysiłki docenił m.in. przemysł bateryjny, gdzie jesteśmy europejskim liderem w eksporcie – ocenił Kurtyka.

W ramach rozwoju elektromobilności i promowania pojazdów zeroemisyjnych powstał również rządowy program „Mój Elektryk”, prowadzony przez NFOŚiGW. W programie przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych. Początkowo budżet programu ustalono do kwoty 500 000 000 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania. Chcemy tę kwotę zwiększyć do 2 mld zł, w tym 400 mln zł dla osób fizycznych oraz 1,6 mln dla przedsiębiorstw.

W ramach wspomnianej nowej puli w październiku tego roku NFOŚiGW uruchomi kolejny nabór – 200 mln zł na zakup pojazdów elektrycznych przez przedsiębiorstwa. Będą to tym samym otwarte nabory na kwotę 700 mln zł.

Minister klimatu i środowiska przypomniał również, że do 20 grudnia 2021 r. MKiŚ prowadzi otwarty nabór konkursowy na autobusy zeroemisyjne dla samorządów. Do dyspozycji jest 1 mld dotacji, z preferencjami dla mniejszych i mniej zamożnych samorządów.

– W ramach rozwoju infrastruktury pojazdów zeroemisyjnych do końca października spodziewamy się decyzji Komisji Europejskiej. W ramach tego obszaru NFOŚiGW przygotował program o budżecie 870 mln zł, który ruszy niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji KE – podsumował minister.

Czytaj więcej

Skomentuj