W Miękini (gmina Krzeszowice) powstanie nowoczesne laboratorium edukacyjno-badawcze odnawialnych źródeł energii Akademii Górniczo Hutniczej. Inwestycję dofinansuje Unia Europejska.

1 kwietnia marszałek Marek Nawara przekazał rektorowi AGH Antoniemu Tajdusiowi umowę na wsparcie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z budżetu UE. – Nowoczesne centrum daje szansę na kształcenie młodzieży na najwyższym poziomie i przetwarzanie dostępnej z podręczników wiedzy w sposób realny – podkreślił marszałek Marek Nawara.

Dzięki unijnej dotacji przebudowany zostanie budynek laboratorium. Powstanie m.in. sala  wykładowa dla 50 osób z wyposażeniem w sprzęt multimedialny, sala laboratoryjna ze stanowiskami komputerowymi, salalaboratoryjna pomp ciepła i kolektorów słonecznych, pracownie naukowe, biblioteka oraz sala laboratoryjna OZE – zawierająca demonstracyjne modele urządzeń. Unia dofinansuje także wyposażenie laboratorium w najnowocześniejszą aparaturę. Zainstalowana będzie m.in. badawcza pompa ciepła i kolektorów słonecznych, a także energetyki wiatrowej. Łącznie w ramach projektu powstanie 9 zestawów aparaturowych.

Z nowoczesnego laboratorium korzystać będzie ponad 1200 studentów AGH w szczególności z wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, którzy zajmują się tematyką odnawialnych źródeł energii. Laboratorium będzie również dostępne dla studentów z innych małopolskich uczelni. Inwestycja będzie kosztowała 6 mln 700 tys. zł, z czego  ponad 4,5 mln dołoży Unia. W przyszłości mają także powstać laboratoria naftowe, geotermalne oraz biogazowe.

źródło: malopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj