Branża tworzyw sztucznych od lat aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat celów klimatyczno-środowiskowych w Europie. W ostatnim czasie Plastic Europe alarmuje o konieczności przyspieszenia transformacji łańcucha wartości tworzyw. Czym jest łańcuch wartości tworzyw i jaki powinien być kierunek zmian z nim związanych? Jakie dane zawiera niezależny raport “ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego i Neutralnego Klimatycznie Systemu Wykorzystania Tworzyw Sztucznych w Europie”? Między innymi o tym rozmawiamy z Dr inż. Anną Kozerą – Szałkowską, dyrektor zarządzającą Plastics Europe Polska.

Raport “Reshaping Plastics” został przygotowany przez SYSTEMIQ przy wsparciu niezależnego Komitetu Sterującego i Zespołu Ekspertów składających się z reprezentantów instytucji unijnych, NGO, środowiska naukowego oraz przemysłu. Raport został zlecony przez europejskich producentów tworzyw sztucznych, aby pomóc jak najskuteczniej reagować na wyzwania związane z odpadami tworzyw i z nasileniem kryzysu klimatycznego. Celem opracowania była krytyczna ocena bieżących postępów i analiza możliwych sposobów działania, które pozwoliłyby przyspieszyć w Europie zamknięcie obiegu tworzyw i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Raport potwierdza, że cyrkularność jest główną siłą napędową redukcji emisji w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Podkreśla również, że należy uruchomić wszystkie możliwe działania w całym łańcuchu wartości tworzyw, tj. m.in. wykorzystanie recyklingu mechanicznego i chemicznego, wykorzystanie surowców alternatywnych, w tym surowców biopochodnych, czy wreszcie projektowanie wyrobów z myślą o recyklingu i ponownym wykorzystaniu.

Więcej na temat samego raportu oraz drogi do realizacji celów klimatyczno-środowiskowych w kontekście branży tworzyw sztucznych będzie można usłyszeć podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniach 18-19 października 2022 w Poznaniu.


Podczas Kongresu ENVICON omawiane będą również między innymi zagadnienia związane z kryzysem energetycznym, problematyka dotycząca zagospodarowania odpadów, oraz kwestie deficytu wody i suszy.

Szczegóły, program i rejestracja na stronie:

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Zapraszamy!


 

Gospodarka odpadami w czasach kryzysu – debata ekspercka


 

Czytaj więcej

Skomentuj