Wojciech Dutka, twórca i założyciel wydawnictwa Abrys uhonorowany został przez Kapitułę Nagrody i redakcję „Rzeczpospolitej” laurem Zielonego Orła.

Nagrodę w kategorii IN MEMORIAM odebrała w imieniu zmarłego tragicznie w 2005 roku laureata jego córka, Magdalena Dutka, dziś prezes naszego wydawnictwa.

– Prawdziwego postępu w ekologii nikomu nie uda się osiągnąć w pojedynkę. Potrzeba tu zbiorowego wysiłku, współpracy. Krótko po założeniu własnej firmy Tata zorientował się, że tego właśnie polskiej ekologii brakuje. I w zasadzie jako pionier zajął się organizowaniem tej współpracy, debaty. Dumna jestem, że po latach mogę ten wysiłek kontynuować kierując założoną przez niego firmą – mówiła Magdalena Dutka, odbierając nagrodę.

Dla kogo Orzeł

„Rzeczpospolita” od lat nagradza Orłami wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki, nasza „Lista 500” wyróżnia tym tytułem najlepsze firmy działające w Polsce. Od kilku lat dodatkowa nagroda, Zielone Orły, przyznawana jest w dziedzinie ekologii.

Trafia do osób, firmy i samorządów zaangażowanych w ochronę środowiska i w walkę o powstrzymanie zmian klimatu.

– „Rzeczpospolita” reprezentuje gospodarczą rację stanu, więc my, organizując ten konkurs, zwracamy uwagę na to, że ekologia i myślenie o przyszłości to właśnie jest racja stanu – mówił Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”, podczas uroczystości wręczenia nagród Zielone Orły „Rzeczpospolitej”.

Podkreślił, że ekologia jest niezbędną inwestycją w przyszłość, która zapewnić może nam i przyszłym pokoleniom życie na godnym poziomie.

O Wojciechu Dutce

Nagroda w kategorii IN MEMORIAM trafiła do założyciela naszego wydawnictwa. Wojciech Dutka był jednym z pionierów polskiej branży ekologicznej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym miesięcznika ”Przegląd Komunalny”, prezes firmy ABRYS. Był także założycielem Fundacji Polskie Urządzenia Komunalne, członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Towarzystwa Konsultantów Polskich, współzałożycielem Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Ekologii w Poznaniu.

– Jedno z jego najważniejszych przedsięwzięć to miesięcznik „Przegląd Komunalny”, pierwsze i do dziś jedyne czasopismo dla administracji publicznej i branży komunalnej. W latach 2001-2002 wraz z rozwojem internetu w Polsce, założył Portal Komunalny, pierwszy branżowy portal, który był codziennym odbiciem wiadomości dla gospodarki komunalnej – opisuje „Rzeczpospolita”.

Dzięki jego inspiracji powstały czasopisma „Recykling”, „Czysta Energia”, „Wodociągi-Kanalizacja” oraz „Leksykon Techniki Komunalnej”. Był także organizatorem zjazdów ekologicznych podczas Targów POLEKO, które przeistoczyły się w Międzynarodowe Zjazdy Ekologiczne w Poznaniu. Dziś są największą tego typu imprezą w Polsce, pod nazwą Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Była także inicjatorem konkursu o Szklaną Statuetkę, Puchar Recyklingu oraz (od 2001 r.) Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska. Dziś patronem tej nagrody jest właśnie Wojciech Dutka.

Czytaj więcej

Skomentuj