Pierwszymi laureatami nagrody prosumenckiej zostali poseł Artur Bramora, prof. Maciej Nowicki oraz red. Ewa Podolska.

Nagroda “Laur prosumenta 2015” została utworzona z inicjatywy  Instytutu Energetyki Odnawialnej, a wyróżnienia  zostały przyznane podczas  VIII Forum Energetyki Prosumenckiej www.forum.ieo.pl , które odbywa  się w dniach 12-13  maja w Warszawie.

Przyznawany przez IEO tytuł to nagroda unikalna, przyznawana osobom nieprzeciętnym, osobom, które przyczyniły się do łamania barier i otwarcia drogi do powszechnej, masowej energetyki obywatelskiej. Honoruje ona wyjątkowe działania oraz dokonania na rzecz kształtowania prawa, podstaw naukowych i świadomości obywatelskiej w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej opartej o lokalną mikrogenerację energii, energetykę prosumencką i obywatelską.

W otwarciu Forum i ceremonii wręczenia nagród udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel oraz prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), Grzegorz Wiśniewski. Dyplomy oraz Laury zostały wręczone laureatom podczas uroczystości w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Nagrody wręczono w trzech kategoriach polityk,  dziennikarz oraz całokształt dokonań – autorytet.

 

“Laur prosumenta 2015” – kategoria “autorytet”

cbeb0ead447e2faf5001ef48b125f146
Prof. Maciej Nowicki

“Laur prosumenta” w kategorii całokształt dokonań – “autorytet” trafił na ręce najbardziej uznanego polskiego ekologa, naukowca i działacza społecznego, autora wielu publikacji i książek poświęconych tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także laureata tytułu “Promotor Energetyki Odnawialnej 2004” przyznanego przez miesięcznik “Czysta Energia”, prof. Macieja Nowickiego.

Prof. Maciej Nowicki swoim autorytetem wspierał ustanowienie programu dotacji „Prosument” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bronił zasadności wprowadzenia w Polsce taryf gwarantowanych. Profesor jest laureatem wielu innych krajowych i międzynarodowych nagród m.in. nagrody Der Deutsche Umweltpreis, tzw. Ekologicznego Nobla. Prof. Maciej Nowicki był dwukrotnym Ministrem Środowiska, pełnił także funkcje wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku, doradcy sekretarza generalnego OECD w Paryżu, przewodniczącego Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatu oraz gospodarza Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu.

 

“Laur prosumenta 2015” – kategoria “dziennikarz”

Ewa_Podolska-c461200d
Ewa Podolska

“Laur prosumenta” w kategorii “dziennikarz” przyznano redaktor Ewie Podolskiej za działania na rzecz promocji energetyki prosumenckiej oraz za wkład w upowszechnieniu idei energetyki obywatelskiej. Laureatka prowadziła cykl autorskich audycji wyjaśniających znaczenie wprowadzenia tzw. poprawki prosumenckiej – taryf gwarantowanych – do dostawy o odnawialnych źródłach energii.

Redaktor Ewa Podolska studiowała automatykę na Politechnice Śląskiej oraz fizykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła polsko-francuską szkołę dziennikarską przy Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała dyplom na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, badając wpływ audycji radiowych na zmianę postaw społecznych. Przez 5 lat jako korespondent radiowy mieszkała w Paryżu. Współpracowała z kilkunastoma rozgłośniami radiowymi. W momencie powstawania INFORADIA rozpoczęła pracę w sekcji polskiej BBC jako asystent i reporter. W radiu TOK FM od 4 lat przygotowuje i prowadzi cykle programów audycje.tokfm.pl, min. „Zielono mi”, w których przedstawia i omawia z zaproszonymi gośćmi aktualne tematy z zakresu energetyki odnawialnej.

 

“Laur prosumenta 2015” – kategoria “polityk”

foto_artur_bramora
Poseł Artur Bramora

“Laur prosumenta” w kluczowej kategorii “polityk” otrzymał poseł Artur Bramora za urzeczywistnienie idei energetyki obywatelskiej i przełomowy wkład w tworzenie prawa dla wszystkich obywateli, firm i organizacji pragnących zostać prosumentami i producentami energii w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii. Poseł Artur Bramora podjął skuteczne działania służące przełamaniu impasu i odblokowaniu największych barier na rzecz energetyki prosumenckiej w Polsce. Zgłoszenie w Sejmie przez Laureata tzw. poprawki prosumenckiej do ustawy o odnawialnych źródłach energii i aktywne, ponadpartyjne działania parlamentarne posła Artura Bramory uzyskały szerokie poparcie i w efekcie doprowadziły do ustawowego wprowadzenia w Polsce taryf gwarantowanych (FiT) dla mikroprosumentów. Odważne i mądre działania laureata zjednoczyły różne środowiska i ruch energetyki obywatelskiej, a sama poprawka prosumencka w świadomości społecznej powszechnie związana została z nazwiskiem posła Bramory.

 

“Laur prosumenta” – kolejne edycje

Nagroda “Laur prosumenta” będzie przyznawana w każdym roku. Laureaci pierwszej edycji tytułu Laur prosumenta weszli w skład Kapituły. Kolejne tytuły w następnych latach będą wręczane również podczas Forum Energetyki Prosumenckiej.

Czytaj więcej

Skomentuj