Legnica przejmie od sześciu gmin zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych. W kolejce do podpisania porozumienia czekają dwa kolejne samorządy.

Legniccy radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do współpracy z sąsiednimi gminami w dziedzinie gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności współpracę podjęły: Kunice, Legnickie Pole, Ruja, Miłkowice, Krotoszyce i Chojnów. W czwartek, 24 czerwca przedstawiciele Legnicy uroczyście podpisali międzygminne porozumienie z czterema z nich (Legnickie Pole, Kunice, Krotoszyce i Chojnów).

Legnica przejmie od nich zadania wyłącznie w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Koszty operacji poniosą gminy przystępujące do porozumienia, przekazując Legnicy dotację celową. Jak zapowiadają sygnatariusze, jej wysokość może być zmieniana z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Władze Legnicy zapewniają przy tym, że dla tej gminy operacje finansowe mają charakter neutralny i „w żadnym razie nie narażają mieszkańców na wyższe koszty opłat śmieciowych, podobnie jak u naszych partnerów”.

„Legnica (…) rozwija infrastrukturę zagospodarowania odpadów komunalnych, umożliwiającą realizacją zadań o charakterze ponadlokalnym. W konsekwencji jest naturalnym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych utrzymaniem czystości i porządku zgodnie z zasadą bliskości” – podkreślono w komunikacie.

Źródło: portal-legnica.eu

Czytaj więcej

Skomentuj