Już po raz jedenasty najlepsi realizatorzy działań na rzecz ochrony środowiska stanęli do rywalizacji o prestiżowy tytuł „Lidera Polskiej Ekologii”. Do Konkursu Ministra Środowiska przystąpiło 134 uczestników. O ten prestiżowy tytuł ubiega się 79 jednostek samorządowych oraz 55 przedsiębiorstw.

Celem Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” jest ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce przy zastosowaniu najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Konkurs promuje innowacyjność, oryginalność, wysoką jakość, rzetelność i etykę w działaniach na rzecz środowiska. Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych poprzez podejmowanie inicjatyw na polu ochrony środowiska oraz promocja tych, którzy w swoich działaniach kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. Konkurs ten to także promocja i budowanie prestiżu polskiej ochrony środowiska.

Do 11. edycji Konkursu przystąpiły 134 jednostki przedstawiając nowoczesne oraz efektywne ekologicznie i ekonomicznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. W kategorii jednostka samorządu terytorialnego zgłoszono 79 wniosków, przedsiębiorstwo – 41 wniosków, a w kategorii wyrób – 12. W bieżącej edycji Konkursu wyodrębniono nowe podkategorie: przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne (14 uczestników) oraz przedsiębiorstwo leśne, rolnicze i przyrodnicze (15 uczestników). Najliczniejsze grono uczestników Konkursu (aż 17) pochodzi z województwa wielkopolskiego. Silnie reprezentowane są także województwa mazowieckie (14), lubelskie, małopolskie, pomorskie, śląskie (13) oraz zachodniopomorskie (11).

Lista wniosków zgłoszonych do Konkursu jest dostępna na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl

Po ocenie formalnej wniosków do ich oceny merytorycznej przystąpią eksperci oraz członkowie Rady Programowej. Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć zrealizowanych przez jednostki ubiegające się o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” są: efekt ekologiczny i społeczny, efektywność ekonomiczna oraz uniwersalność, oryginalność, nowoczesność prezentowanych rozwiązań.

Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych konkursu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj