9 listopada 2009 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie poznamy laureatów 12. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Tytułem lidera honorowane są firmy i instytucje, które dzięki działaniom na rzecz środowiska naturalnego osiągają sukcesy gospodarcze i społeczne.

Tytuł „Lider Polskiej Ekologii” jest przyznawany od 1997 roku, a od roku 2007 konkurs prowadzony jest pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Przyznając ten laur Minister Środowiska nagradza jednostki, które wykazały się nie tylko znaczącymi osiągnięciami w zachowaniu i poprawie stanu środowiska naszego kraju, ale także dbałością o jakość życia jego mieszkańców. 

Od dwunastu lat zdobywcy tytułu przyczyniają się do promocji i budowania prestiżu polskiej ochrony środowiska. Nagrodzone przedsięwzięcia i ich twórcy stają się wzorem i zachętą dla kolejnych firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i ochrony przyrody.

W tegorocznej edycji do Konkursu przystąpiło 55 przedsiębiorstw oraz 39 gmin, związków gmin i powiatów. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 29 przedsięwzięć, spośród których zostaną wyłonieni laureaci.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj