Prawie 550 ton azbestu zostanie usuniętych jeszcze w tym roku z terenu Warmii i Mazur. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu samorządów i środków finansowych jakie przeznaczył na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

– Wiele gmin bez wsparcia z zewnątrz nie byłaby w stanie udźwignąć problemu jakim jest niebezpieczny azbest – tłumaczy Ewa Kowerzanow-Luto z WFOŚiGW w Olsztynie. – Cieszymy się, że kilkanaście gmin z naszego województwa skorzystało z doskonałej okazji na pozbycie się tego niebezpiecznego minerału. Z Narodowego Funduszu samorządy uzyskały do 50 procent dofinansowania. Na kolejną pomoc mogły liczyć także z Wojewódzkiego Funduszu- do 35 procent kosztów.

Azbest był szczególnie popularny w Polsce w latach 70-tych ubiegłego wieku. Był i w niektórych miejscach regionu jeszcze jest charakterystycznym elementem naszego krajobrazu. Zalega na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Potwierdzona przez ekspertów szkodliwość azbestu, wpłynęła m.in. na decyzje zakazu stosowania eternitu (niepalnej, elastycznej mieszanki azbestu i cementu) w większości rozwiniętych państw świata. Specjaliści nie mają wątpliwości, że największym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska są odpady azbestowe w postaci pylistej. Dlatego tak ważne jest, aby ten niebezpieczny minerał został bezpiecznie zutylizowany. Koszt usunięcia jednej tony materiału zawierających azbest to wydatek rzędu ok. 1,5 tys. zł.

Wśród gmin, które zdecydowały się na pozbycie w tym roku niebezpiecznego azbestu najwięcej samorządów, bo aż pięć jest z powiatu bartoszyckiego. W tym przypadku zostanie usuniętych prawie 150 ton niebezpiecznego minerału. Niestety to wciąż niewiele. Według szacunków w całym kraju zalega ok. 15 tys. ton azbestu, w tym znaczna część na Warmii i Mazurach. W tym roku na usunięcie groźnego minerału zdecydowało się 18 spośród 116 gmin z naszego województwa. Co z resztą?

-Wiele samorządów nie zdążyło na czas przygotować odpowiedniego programu usuwania wyrobów azbestowych i na czas zinwentaryzować zasoby minerału na swoim terenie – mówi Ewa Kowerzanow- Luto. – Mamy nadzieję, że będą starały się o dofinansowanie w przyszłym roku. Aby jednak je otrzymać muszą koniecznie spełnić dwa warunki- stworzyć odpowiedni program usuwania azbestu dla danej gminy i mieć zinwentaryzowany aktualny stan tego odpadu na swoim terenie. Bez tych dwóch czynników nie otrzymają dofinansowania.

Źródło: WFOŚiGW w Olszytnie


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj