Prawie 550 ton azbestu zostanie usuniętych jeszcze w tym roku z terenu Warmii i Mazur. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu samorządów i środków finansowych jakie przeznaczył na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

– Wiele gmin bez wsparcia z zewnątrz nie byłaby w stanie udźwignąć problemu jakim jest niebezpieczny azbest – tłumaczy Ewa Kowerzanow-Luto z WFOŚiGW w Olsztynie. – Cieszymy się, że kilkanaście gmin z naszego województwa skorzystało z doskonałej okazji na pozbycie się tego niebezpiecznego minerału. Z Narodowego Funduszu samorządy uzyskały do 50 procent dofinansowania. Na kolejną pomoc mogły liczyć także z Wojewódzkiego Funduszu- do 35 procent kosztów.

Azbest był szczególnie popularny w Polsce w latach 70-tych ubiegłego wieku. Był i w niektórych miejscach regionu jeszcze jest charakterystycznym elementem naszego krajobrazu. Zalega na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Potwierdzona przez ekspertów szkodliwość azbestu, wpłynęła m.in. na decyzje zakazu stosowania eternitu (niepalnej, elastycznej mieszanki azbestu i cementu) w większości rozwiniętych państw świata. Specjaliści nie mają wątpliwości, że największym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska są odpady azbestowe w postaci pylistej. Dlatego tak ważne jest, aby ten niebezpieczny minerał został bezpiecznie zutylizowany. Koszt usunięcia jednej tony materiału zawierających azbest to wydatek rzędu ok. 1,5 tys. zł.

CCJ 300 x 250

Wśród gmin, które zdecydowały się na pozbycie w tym roku niebezpiecznego azbestu najwięcej samorządów, bo aż pięć jest z powiatu bartoszyckiego. W tym przypadku zostanie usuniętych prawie 150 ton niebezpiecznego minerału. Niestety to wciąż niewiele. Według szacunków w całym kraju zalega ok. 15 tys. ton azbestu, w tym znaczna część na Warmii i Mazurach. W tym roku na usunięcie groźnego minerału zdecydowało się 18 spośród 116 gmin z naszego województwa. Co z resztą?

-Wiele samorządów nie zdążyło na czas przygotować odpowiedniego programu usuwania wyrobów azbestowych i na czas zinwentaryzować zasoby minerału na swoim terenie – mówi Ewa Kowerzanow- Luto. – Mamy nadzieję, że będą starały się o dofinansowanie w przyszłym roku. Aby jednak je otrzymać muszą koniecznie spełnić dwa warunki- stworzyć odpowiedni program usuwania azbestu dla danej gminy i mieć zinwentaryzowany aktualny stan tego odpadu na swoim terenie. Bez tych dwóch czynników nie otrzymają dofinansowania.

Źródło: WFOŚiGW w Olszytnie


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj