Kolejna bomba ekologiczna na Warmii i Mazurach zostanie zlikwidowana. Tym razem ze składowiska odpadów w Matyskach w gminie Węgorzewo zostanie usuniętych kilkaset ton niebezpiecznych substancji. Podobny los czeka składowisko w miejscowości Siniec w powiecie kętrzyńskim.

Ze składowisk zostaną usunięte zanieczyszczenia poprzemysłowe z metali i przeterminowane środki ochrony roślin. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września br.

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z powiatem kętrzyńskim i węgorzewskim oraz gminami Srokowo i Węgorzewo.

Środki na likwidację składowisk pochodzą z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz wkładu władz lokalnych. Przedsięwzięcie otrzymało także wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj