W Łodzi powstanie kodeks reklamowy, który ma pomóc uregulować ilość reklam w przestrzeni publicznej. Będzie on określał warunki sytuowania tablic, urządzeń i ogrodzeń reklamowych, a także ich gabaryty i jakość materiałów. Kodeks powstanie w związku z ustawą krajobrazową, która weszła w życie 11 września.

Radni z komisji planu przestrzennego, budownictwa, urbanistyki i architektury upoważnili prezydent Łodzi do rozpoczęcia prac nad kodeksem reklamowym.

– Przyjęcie przez Sejm RP ustawy o ochronie krajobrazu dało szansę również Łodzi. Wreszcie będzie można zapanować nad reklamami, które nie tylko niszczą zabytki, ale ograniczają możliwość podziwiania fasad kamienic – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Przedstawiciele miasta nie chcą, aby przestrzeń była kształtowana w sposób przypadkowy – mają zamiar chronić krajobraz oraz tożsamość Łodzi i doprowadzić do poprawy estetyki miasta.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Czytaj także >>> Ustawa krajobrazowa wchodzi w życie

Na obszarze całego miasta

Pierwszymi strefami podlegającymi pod kodeks będą: strefa wielkomiejska, główne arterie przelotowe oraz drogi wylotowe. Drugą uchwałą, jaką władze Łodzi chcą wprowadzić mają być opłaty za użytkowanie reklam. Będą to opłaty dzienne. Nowa ustawa pozwala na stworzenie kodeksu obowiązującego na obszarze całego miasta, również na nieruchomościach prywatnych. Reklamodawcy nie unikną też kar za nielegalne reklamy. Miasto jest w stanie do końca tego roku uchwalić kodeks reklamy.

Czytaj także >>> Warszawa stworzy przewodnik dobrych praktyk dla szyldów i witryn

Ulica Piotrowska wypięknieje

Ponadto miasto zamierza stworzyć uchwałę dotyczącą utworzenia parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej. – Mamy  nadzieję, że ten dokument powstanie w ramach współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi kwestią związaną z poprawą wyglądu ulicy Piotrkowskiej. Na przełomie września i października chcemy przedłożyć projekt pod obrady Rady Miejskiej –poinformowała Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, miejski konserwator zabytków.

W tej sprawie będzie można składać wnioski na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w siedzibie Oddziału Ochrony Zabytków od 17 września do 9 października.

Czytaj więcej

Skomentuj