1 / 6

Łódź ubiega się o dofinansowanie na dalszą modernizację Parku Helenów. Pieniądze chce pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego na lata 2014-20. Chodzi o ponad 4 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie złożono 27 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Całkowitą wartość projektu oszacowano na ok. 5,7 mln zł, dofinansowanie wynieść ma ponad 4 mln zł.

Jest to pierwszy z dwóch etapów prac zaplanowanych przez Łódź, mających na celu przywrócenie świetności Parku Helenów. W ramach pierwszego etapu zakłada się zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej parku m.in. dzięki utworzeniu ścieżek edukacyjnych oraz adaptacji istniejącego, drewnianego budynku dawnej restauracji Anstadtów.

W etapie prac nazwanym „Helenów kulturalny” planowana jest budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek na potrzeby utworzenia szlaku turystycznego (ścieżki edukacyjno-informacyjne obejmujące historię parku, edukację ekologiczną, przyrodniczą i kulturalną), uzupełnienie małej architektury, ławek, koszy na śmieci, remont oświetlenia oraz poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ma się także odbyć adaptacja drewnianego budynku dawnej restauracji na potrzeby stworzenia miejsca wydarzeń kulturalno-artystycznych z uzupełniającą funkcją gastronomiczną. Powstanie także „Ogród Kultury” wraz z widownią na skarpie. Na koniec zaplanowano prace pielęgnacyjne przy zieleni.

Mieszkańcy miasta czynnie brali udział w tworzeniu koncepcji. Podczas spotkań konsultacyjnych pytano łodzian, co ich zdaniem należy w parku poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jak wyobrażają sobie idealną przestrzeń do spędzania czasu wolnego w otoczeniu przyrody.

– OdNowa Parku Helenów to pierwszy krok w stworzeniu atrakcyjnych terenów zieleni, w związku z planowanym w 2024 r Zielonym Expo w Łodzi. Chcielibyśmy połączyć go z Parkiem Ocalałych i Parkiem Staromiejskim. Powstać mają także ścieżki turystyczne i rekreacyjne, trasy dla aktywności sportowej i edukacyjnej, które będą uzupełnieniem głównego terenu Expo Horticultural 2024 – powiedziała prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.

Czytaj więcej

Skomentuj