W Łodzi rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za odbiór i wywóz śmieci.

W wypełnionej przez mieszkańców Dużej Sali obrad UMŁ dyskutowano na ten temat do późnych godzin wieczornych. Sprawa jest ważna i ze zrozumiałych względów budzi spore zainteresowanie łodzian, a także sporo emocji.

– Musimy wspólnie z mieszkańcami podjąć decyzję, co do sposobu naliczenia opłaty za śmieci, a z dotychczasowych metod mamy do wyboru praktycznie dwie opcje: opłata od osoby lub powierzchni mieszkania – powiedział prezydent Hanna Zdanowska, otwierając konsultacje i dziękując mieszkańcom za tak liczne przybycie.

Wprowadzenia do dyskusji oraz odpowiedzi na stawiane przez łodzian pytania udzielał w imieniu władz miasta wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy wdrożenie od 1 lipca 2013 roku nowego sytemu gospodarki odpadami. Gmina otrzymała nowe zadania, na niej spoczywać będzie obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, pobieranie opłat czy działania informacyjno-edukacyjne. Najważniejszy z punktu widzenia mieszkańców jest jednak wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, który można nazwać umownie powszechnym podatkiem od wywozu śmieci.

Obok rozmaitych problemów natury technicznej czy administracyjnej najwięcej emocji wzbudziła wysokość stawki za odbiór i przetwarzanie odpadów, która w opinii większości dyskutantów jest zbyt wysoka w stosunku do aktualnie obowiązujących. Dotychczas stosowane systemy rozliczeń za wywóz śmieci są zróżnicowane pod względem opłat. Jedni liczą od osoby, inni od powierzchni mieszkania, a niektórzy od pojemnika czy objętości odpadów. Teraz musimy wybrać tylko jeden tryb rozliczeń dla Łodzi – wyjaśniał wiceprezydent Radosław Stępień, a finalnie zdecydują o tym radni po analizie dokumentów oraz wyników społecznej dyskusji.

Miasto proponuje wybór pomiędzy rozliczaniem za osobę lub z metra powierzchni mieszkalnej. Oba systemy mają swoje wady i zalety, o których mówił wiceprezydent Radosław Stępień. Ostateczny wybór będzie należał do mieszkańców, a przede wszystkim do radnych. Zaproponowane po wstępnych analizach stawki w nowym systemie gospodarki odpadami wynoszą w przypadku opłat od osoby – 18,12 zł przy selekcji śmieci oraz 36 zł bez selektywnej zbiórki miesięcznie. Przy modelu rozliczeń od powierzchni mieszkania proponowane stawki wyniosłyby odpowiednio – 1,05 zł oraz 2 zł za metr kwadratowy.

– Takie są wstępne propozycje, bo gmina musi zbudować całkiem nowy system gospodarki odpadami. W praktyce weryfikacja modelu, który musi zafunkcjonować od lipca 2013 roku, będzie możliwa w perspektywie kolejnych 2-3 lat. Proponowane stawki opłat muszą uwzględniać całość kosztów systemu oraz wszelkie ryzyko związane z jego wdrożeniem i funkcjonowaniem – przekonywał wiceprezydent Radosław Stępień.

W tej chwili trwa proces ustalania metody naliczeń opłat za śmieci, choć pytań było więcej, np. w jaki sposób weryfikować segregację odpadów, jak zorganizować nowy system u różnych administratorów budynków, czy jak obniżyć ewentualne koszty całej operacji. Kolejność działań będzie następująca: najpierw wybór metody naliczania opłat i ich wysokość po konsultacjach społecznych ustali Rada Miejska, a od nowego roku nastąpi stopniowe wdrażanie nowego systemu i całkowite uruchomienie od lipca 2013 roku. Ruszyły konsultacje bezpośrednie, można zagłosować również za pomocą SMS lub poprzez stronę internetową. Jak wynika z pierwszych danych, zdecydowana większość łodzian (ok. 90 proc.) optuje za rozliczeniem kosztów wywozu śmieci od osoby.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj