Marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber wskazał, że największymi problemami w adaptacji trafiających do Łodzi i regionu uchodźców z Ukrainy jest bariera językowa i dostęp do rynku pracy. Zapowiedział uruchomienie m.in. kursów języka polskiego i pomoc w znalezieniu pracy.

Marszałek woj. łódzkiego mówił o tym we wtorek podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed Łódzkim Domem Kultury. Mieści się w nim punkt recepcyjny, do którego – jako miejsca tymczasowego odpoczynku i pierwszej pomocy – trafiają uchodźcy wojenni z Ukrainy.

“Identyfikujemy problemy i staramy się natychmiast na nie odpowiedzieć. Na tym etapie widzimy ewidentnie kwestię bariery językowej. Ona się pojawia i będzie pogłębiać. Musimy podjąć starania o to, żeby ją zredukować. Druga sprawa to kwestia dostępu do rynku pracy. Już dziś musimy myśleć o takich działaniach, które będą wspomagały Ukraińców w podjęciu u nas pracy, i żeby to była praca zgodna z ich przygotowaniem, oczekiwaniami i możliwościami” – powiedział Schreiber.

Urząd marszałkowski opracował programy dla uchodźców

Wyjaśnił, że aby rozwiązać problem bariery językowej urząd marszałkowski opracował programy dla uchodźców.

“Chcemy uruchomić program adresowany do wszystkich dorosłych osób, które będą chciały opanować podstawy języka polskiego, żeby mogli posługiwać się tym językiem. Chcemy dać możliwość nauki języka wszystkim, którzy będą tego chcieli” – zaznaczył.

Opracowano także program dla nauczycieli znających język ukraiński i polski, którzy będą udzielać lekcji uchodźcom.

Marszałek zapowiedział również powstanie w wojewódzkim urzędzie pracy punktu koordynacyjno-informacyjnego dla Ukraińców.

“To miejsce, w którym Ukraińcy będą mogli dowiedzieć się o możliwościach pracy w woj. łódzkim” – tłumaczył.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Kamil Jeziorski poinformował, że w 2021 r. w regionie pracowało 176 tys. obywateli Ukrainy, z czego 44 proc. stanowiły kobiety. Wskazał, że planowana przez rząd specustawa dla ukraińskich uchodźców umożliwi im legalne podjęcie pracy bez konieczności ubiegania się o zezwolenie i otrzymają one status osób bezrobotnych na takich samych zasadach, jak pozostający bez pracy Polacy.

“W związku z tym będą mogli ubiegać się o wszystkie instrumenty rynku pracy, jakie są dostępne w powiatowych urzędach pracy: stażach, będzie można otrzymać środki na doposażenie stanowiska pracy, mogą znaleźć też zatrudnienie przy pracach interwencyjnych, a także ubiegać się o wszelkiego rodzaju szkolenia, w tym językowe” – wyjaśnił.

Zaznaczył, że kwota przeznaczona na różnego rodzaju programy aktywizujące osoby bezrobotne w 2022 r. w woj. łódzkim to 260 mln zł.

Z Łodzi wyruszy kolejny pociąg po uchodźców

Marszałek Schreiber ogłosił, że w wtorek wyruszy z Łodzi kolejny pociąg, który pojedzie na granicę po grupę uchodźców. W ten sposób w niedzielę do Łodzi dotarło 300 obywateli Ukrainy. Podróżnym zapewniono m.in. posiłek, artykuły higieniczne, pomoc tłumacza i ratowników medycznych.

 

Czytaj więcej

Skomentuj