37,6 mln zł kosztowała budowa sortowni i kompostowni, dwóch składowisk odpadów oraz składowiska na azbest, oficjalnie otwartych w czwartek w Czartorii koło Miastkowa. Z Unii Europejskiej na ten cel pochodziło 17,8 mln zł.

Inwestycja powstała w ramach podsumowanego w czwartek projektu dotyczącego systemu gospodarki odpadami Łomży i okolic. Projektem jest objętych 18 samorządów. Oprócz miasta Łomża to wszystkie gminy z powiatów łomżyńskiego i kolneńskiego oraz trzy gminy z powiatu grajewskiego: miasto Szczuczyn, gmina Radziłów oraz gmina Wąsosz. Łączny finansowy wkład własny gmin w inwestycję wyniósł około 20 mln zł.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu ochrony środowiska przez zmniejszenie zanieczyszczeń wód podziemnych i gleby. Ma się zwiększyć ilość odpadów segregowanych, z ogólnych odpadów będą eliminowane i utylizowane odpady niebezpieczne, np. azbest. Na odpady azbestowe powstało specjalne składowisko. Każda z dwóch niecek może pomieścić około 40 tys. metrów sześciennych śmieci.

Nowa sortownia i kompostownia odpadów komunalnych powstała koło już istniejącego wysypiska śmieci, które było przepełnione. Sortownia może segregować około 20 tys. ton odpadów rocznie. Zakład działa od marca, jednak dotychczas był jeszcze rozbudowywany; trwały prace nad budową pól składowych na odpady oraz kwatery na azbest, budowano też drogę dojazdową.

źródło: poranny.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj