Osiem milionów złotych z funduszy europejskich zostanie przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w woj. lubelskim. Pieniądze zostaną wykorzystane na naukę języka polskiego, wsparcie w poszukiwaniu pracy, na pomoc prawną i psychologiczną.

„Od początku wojny na Ukrainie staramy się pomagać naszym wschodnim sąsiadom. Ta pomoc przybiera różne formy. Teraz do realizacji kolejnych działań będziemy mogli zaangażować środki europejskie. Wierzę, że dzięki temu wsparciu uchodźcy z Ukrainy będą mogli lepiej się u nas odnaleźć i zacząć układać sobie życie” – wyjaśnił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Kolejne świadczenia pomocowe dla uchodźców z Ukrainy

Urząd marszałkowski zadecydował o przeznaczeniu unijnych pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na kolejne świadczenia pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. Wsparcie wynosi 8 mln zł, z czego blisko 7 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na tzw. usługi społeczne czy na naukę języka polskiego. Będzie można uzyskać dotację m.in. na samozatrudnienie czy zapewnienie opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia.

Na co pójdą pieniądze?

„Blisko 440 tys. zł wesprze projekty powiatowych urzędów pracy, polegające na stworzeniu możliwości korzystania przez uchodźców ze wszystkich dostępnych usług i instrumentów rynku pracy. Departament kultury urzędu marszałkowskiego zajmie się projektem +Lubelskie Pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego+. Chcemy w jego ramach zorganizować naukę języka polskiego, pokrywając jej koszty. Zamierzamy na ten cel wydać nieco ponad 2,5 mln zł, z czego większość stanowią pieniądze unijne” – poinformował rzecznik marszałka Remigiusz Małecki.

Wyjaśnił, ze przybywających uchodźców można podzielić na dwie grupy – tych, którzy zatrzymują się na Lubelszczyźnie jedynie tymczasowo, planując dalszą podróż, i na te rodziny, które chcą zostać u nas na dłużej.

„Uchodźcom chcącym pozostać u nas dłużej zapewniliśmy 24 mieszkania dla ponad 100 osób w budynku po tzw. domu aktora, udostępniliśmy także pomieszczenia Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Kierowcy urzędu marszałkowskiego zajmują się transportem uchodźców do miejsc tymczasowego pobytu, w placówkach kulturalnych prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży” – wyliczył Małecki.

Do tej pory urząd marszałkowski w Lublinie wysłał już 10 transportów z pomocą humanitarną do obwodów: rówieńskiego, wołyńskiego i lwowskiego, skąd dary trafiają dalej do najbardziej potrzebujących miejsc na linii frontu. Także szpitale wojewódzkie przekazały na Ukrainę siedem karetek, które niosą już pomoc na Ukrainie.

„Sejmik podjął uchwałę, która pozwoli naszym partnerskim regionom z Ukrainy przekazać dodatkową pomoc rzeczową w wysokości 1 mln zł. Będzie to żywność, środki pierwszej pomocy, agregaty prądotwórcze, sprzęt medyczny oraz służący komunikacji, a także wyposażenie osobiste” – dodał rzecznik.

Czytaj więcej

Skomentuj