Woj. Lubelskie przystąpiło do wartego 6,8 mln zł projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Umowa, zawarta w środę, będzie polegała na wsparciu lokalnych samorządów w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Środki na ten cel pochodzą z krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Gminy będą mogły otrzymać do 200 tys. zł, przy 10-procentowym udziale własnym.

Rozpoczynamy od Lubuskiego

– Jest to pierwsza taka umowa w Polsce. Podobne zawrzemy ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi – powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister Infrastruktury i Rozwoju. W całym kraju przeznaczono na ten cel 90 mln zł. Wiceminister podkreślił też, że ministerstwo dąży do tego, aby programy rewitalizacji obejmowały rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny, a połączenie tych elementów daje gwarancje, że zaniedbane obszary gmin otrzymają kompleksową ofertę pomocy w wychodzeniu z problemów, z którymi się borykają.

Zadaniem województwa będzie ogłoszenie konkursu, w którym o dotacje będą mogły ubiegać się samorządy z Lubelszczyzny. Otrzymane środki pomogą im w przygotowaniu lokalnych programów rewitalizacji. Tego typu dokument będą musiały posiadać w sytuacji, gdy gmina zainteresuje się aplikowaniem po fundusze na rewitalizację przykładowo z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Zmiana podejścia

Rewitalizacja stanowi jeden najważniejszych obszarów, które będą wspierane z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Do tej pory kojarzyła się głównie z odnawianiem budynków i to raczej w centrum miasta. Dziś podejście do rewitalizacji jest jednak znacznie szersze. Remont lub modernizacja przestrzeni publicznych będą tylko jednymi z elementów przyszłych projektów rewitalizacyjnych. Bardzo istotne będzie też wsparcie dla mieszkańców najbardziej zdegradowanych części miast. To tam najczęściej pojawiają się negatywne zjawiska społeczne typu alkoholizm, przestępczość oraz bezrobocie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj