W Lublinie, w dzielnicy Felin powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa, a ciągi piesze i jezdnia zyskają nowe oświetlenie. Miasto ogłosiło postępowania na dwa zadania drogowe. Z nowej infrastruktury mieszkańcy skorzystają w przyszłe wakacje.

– Ogłoszone postępowania pozwolą na realizację kolejnych działań na terenie dzielnicy Felin, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej. Budowa brakujących odcinków chodników domknie istniejący tam układ ciągów pieszych oraz wpłynie na komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców. To kontynuacja zadań zakończonych przez nas w latach ubiegłych, zarówno ze środków Budżetu Obywatelskiego, jak i w ramach projektu unijnego związanego z budową węzłów przesiadkowych. Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu, jakie Miasto otrzymało ze środków UE, możliwa jest między innymi budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Franczaka „Lalka” wraz z oświetleniem – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Ciąg pieszo-rowerowy

Pierwsze postępowanie dotyczy budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Franczaka „Lalka” wraz z oświetleniem, po stronie nowo powstałego węzła przesiadkowego. Zamówienie obejmuje wykonanie chodnika o długości ok. 650 m, na fragmencie od ul. Doświadczalnej do zakończenia istniejącego chodnika przed skrzyżowaniem ul. Królowej Bony z ul. Józefa Franczaka „Lalka”. W zakres zadania wchodzi również budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nowego chodnika. Istotnym elementem prac będzie budowa oświetlenia. Łącznie powstanie 85 nowych latarni oświetlenia ulicznego. Montaż oświetlenia obejmuje cały odcinek budowanego chodnika i ścieżki rowerowej tj. od ul. Dekutowskiego do ul. Królowej Bony. Zostanie również wykonane oświetlenie jezdni ul. Józefa Franczaka „Lalka” na brakującym odcinku tj. od ul. Kazimierza Jagiellończyka do ul. Królowej Bony. Łącznie zostanie wybudowana sieć oświetlenia o długości ok. 1700 m. Ponadto wykonawca zbuduje również kanał technologiczny, przepusty w ciągu istniejących rowów przydrożnych wraz z odbudową rowów oraz wykona oznakowanie pionowe i poziome.

Uzupełnienie oświetlenia i budowa chodnika

Kolejny odcinek chodnika powstanie po stronie osiedla Nowy Felin. W ramach drugiego postępowania zaplanowano budowę chodnika o długości ok. 450 m, zaczynając od istniejącego chodnika przy Inkubatorze Przedsiębiorczości do przystanku komunikacji miejskiej przy granicy miasta. To realizacja projektu z VIII edycji Budżetu Obywatelskiego „Bezpieczna ulica – uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka Lalka i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin”. Na projekt głosowało 769 osób.

W obu przypadkach wykonawca ma 6 miesięcy na realizację zadania. Termin ten jest liczony od daty podpisania umowy.

Czytaj więcej

Skomentuj