Pomnikowy dąb przy ul. Jana Pawła II w Lublinie został poddany zabiegom pielęgnacyjnym oraz otrzymał dekoracyjną rabatę bylinową wokół pnia. Prace zrealizowano w ramach projektu grantowego “Ukwiecone pomniki przyrody”.

–  Potrzeba zadbania o cenne przyrodniczo drzewa i poprawa ich warunków dotyczy również tych objętych ochroną prawną. Jesienią z projektu grantowego zostało ukwiecone otoczenie jednego z lubelskich pomników przyrody, co jest pierwszą tego typu inicjatywą w mieście. Ponadto, nacisk na poprawę estetyki zieleni miejskiej stanowi bodziec do rewitalizacji kolejnych terenów zieleni Lublina. Mamy nadzieję, że dzięki udanej współpracy samorządu z partnerami i instytucjami oraz szukaniu dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania, uda się w przyszłości zrealizować więcej takich niestandardowych projektów – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.
Projekt “Ukwiecone pomniki przyrody” polegał na przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych w koronie dębu rosnącego przy ogródkach działkowych w rejonie ul. Jana Pawła II, które zostały wykonane metodą alpinistyczną przez specjalistów z zakresu chirurgii drzew. Z uwagi na to, że drzewo stanowi pomnik przyrody, prace w koronie zostały ograniczone do niezbędnego minimum, tak aby zachować w jak największym stopniu jego naturalny pokrój. Poza tym, w celu poprawy estetyki najbliższego otoczenia, wykonano rabatę bylinową wokół pnia drzewa, składającą się z bodziszków i zawilców.
Miasto Lublin na realizację projektu otrzymało 5 tys. zł w konkursie grantowym „Tu mieszkam. Tu zmieniam EKO” (edycja 2021) organizowanym przez Fundację Santander Bank Polska S.A.Dąb szypułkowy (obwód pnia 312 cm), rosnący przy ul. Jana Pawła II otrzymał status pomnika przyrody uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj