W Lublinie pojawi się 16 nowych zielonych miejsc. Miasto jako pierwsze uruchomiło Zielony Budżet i to w ramach niego realizowane będą inwestycje.

W tegorocznej, drugiej edycji lubelskiego Zielonego Budżetu udział wzięły 74 projekty, a ocenę formalną przeszło 57 z nich. Podczas kilku posiedzeń zespół ekspertów przeanalizował zgłoszone propozycje pod kątem udziału zieleni, kontekstu otoczenia, innowacyjności oraz funkcjonalności zaproponowanych koncepcji. Ostatecznie zdecydowano, że do realizacji przekazanych zostanie 16 wniosków, a dodatkowe trzy wybrano jako rezerwowe.

W rezultacie powstać mają dwa nowe skwery: na Sławinie i Czubach Północnych. Pojawią się nasadzenia przyuliczne m.in. przy al. Smorawińskiego i ul. Jaśminowej. Na ul. Dziesiątej ustawione będą meble miejskie. Miasto zapowiada też działania edukacyjne z zakresu estetyki. Planowane są również trzy nowe dokumentacje projektowe na zagospodarowanie terenów w dzielnicy Głusk, Kalinowszczyzna i Czuby Południowe.

– Zielony Budżet to sukces mieszkańców doceniony i nagradzany w skali kraju, realizowany w ślad za Lublinem także w innych miastach. Zielone projekty z pewnością przysłużą się całej społeczności Lublina. Zapewniam, że w nowej edycji przygotujemy spotkania warsztatowe i informacyjne, na których będzie można uzyskać merytoryczne wsparcie dla swoich pomysłów – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Wzorem pierwszej edycji Zielonego Budżetu zgłoszone pomysły wpisano w poszczególne kategorie. Nowością są doliny rzeczne – cztery takie projekty zrealizowane mają być na obszarach nadrzecznych.

– Składane wnioski były bardzo zróżnicowane, od dużych projektów inwestycyjnych do niewielkich nasadzeń. Zawierały propozycje zieleni w pasach drogowych, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ogrodów społecznych, parkletów, rewitalizacji nieużytków, koncepcje zagospodarowania dolin rzecznych i wąwozów, ochronę zieleni przed parkującymi samochodami czy ustawienie mebli miejskich. Jedne to koncepcje, inne pomysły, były też takie, które w małym stopniu dotyczyły zieleni np. stworzenie napisu witającego w dzielnicy czy wykonanie budek lęgowych dla jerzyków. Nowatorskimi zgłoszeniami były działania edukacyjne dotyczące szeroko pojętej zieleni i jej ochrony – podsumowała Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni w Lublinie. – W tegorocznej edycji pojawiały się także pomysły zadań dużych, których realizacja nie jest możliwa w ciągu jednego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj