Trzeba przyspieszyć proces osiągnięcia unijnych celów recyklingu – mówi Magdalena Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Zastrzega jednocześnie, że spalanie odpadów może być traktowane wyłącznie jako alternatywa dla składowania i powinno dotyczyć tylko frakcji resztkowej.

Polska do 2020 r. musi uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w czterech frakcjach. Do 2035 r. będzie to już o 15 proc. więcej.

Mowa o celach dla czterech frakcji odpadów komunalnych, czyli papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu. Krajowe poziomy są sukcesywnie wypełniane, choć Ministerstwo Środowiska wskazuje, że wyniki nie są jeszcze zadowalające. Z dostępnych aktualnie danych za rok 2016 wynika, że osiągniętych zostało 28 proc. recyklingu.

– Musimy trochę przyspieszyć, ale w tym zakresie ministerstwo wprowadziło już szereg usprawnień, które mają temu służyć – tłumaczy Magdalena Gosk z Ministerstwa Środowiska. To przede wszystkim ustanowienie jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów, które obowiązują od lipca ubiegłego roku, czy podwyższenie opłat dla strumieni odpadów, które powinny trafiać do recyklingu zamiast na składowiska.

– Ma to promować recykling jako działanie, które stoi wysoko w hierarchii postępowania z odpadami. Składowanie jest tym najmniej pożądanym działaniem w kontekście zagadnień gospodarki cyrkulacyjnej – mówi szefowa Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Jeśli chodzi o nowe cele, które zostały określone w pakiecie odpadowym i dotyczą recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, to w perspektywie roku 2035 wyniosą 65 proc. recyklingu dla odpadów komunalnych. – Dla spalania odpadów w krajowym planie zagospodarowania odpadami wprowadzono ograniczenie do 30 proc. masy wytworzonych odpadów kierowanych do spalarni – dodaje Magdalena Gosk. I podkreśla, że punktem wyjścia w tym przypadku ma być wypełnienie poziomów dotyczących recyklingu. Spalanie będzie wyłącznie alternatywą dla składowania odpadów resztkowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj