Trzeba przyspieszyć proces osiągnięcia unijnych celów recyklingu – mówi Magdalena Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Zastrzega jednocześnie, że spalanie odpadów może być traktowane wyłącznie jako alternatywa dla składowania i powinno dotyczyć tylko frakcji resztkowej.

Polska do 2020 r. musi uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w czterech frakcjach. Do 2035 r. będzie to już o 15 proc. więcej.

Mowa o celach dla czterech frakcji odpadów komunalnych, czyli papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu. Krajowe poziomy są sukcesywnie wypełniane, choć Ministerstwo Środowiska wskazuje, że wyniki nie są jeszcze zadowalające. Z dostępnych aktualnie danych za rok 2016 wynika, że osiągniętych zostało 28 proc. recyklingu.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

– Musimy trochę przyspieszyć, ale w tym zakresie ministerstwo wprowadziło już szereg usprawnień, które mają temu służyć – tłumaczy Magdalena Gosk z Ministerstwa Środowiska. To przede wszystkim ustanowienie jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów, które obowiązują od lipca ubiegłego roku, czy podwyższenie opłat dla strumieni odpadów, które powinny trafiać do recyklingu zamiast na składowiska.

– Ma to promować recykling jako działanie, które stoi wysoko w hierarchii postępowania z odpadami. Składowanie jest tym najmniej pożądanym działaniem w kontekście zagadnień gospodarki cyrkulacyjnej – mówi szefowa Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Jeśli chodzi o nowe cele, które zostały określone w pakiecie odpadowym i dotyczą recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, to w perspektywie roku 2035 wyniosą 65 proc. recyklingu dla odpadów komunalnych. – Dla spalania odpadów w krajowym planie zagospodarowania odpadami wprowadzono ograniczenie do 30 proc. masy wytworzonych odpadów kierowanych do spalarni – dodaje Magdalena Gosk. I podkreśla, że punktem wyjścia w tym przypadku ma być wypełnienie poziomów dotyczących recyklingu. Spalanie będzie wyłącznie alternatywą dla składowania odpadów resztkowych.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Szanowna Pani Dyrektor 🙂

    A co z rynkiem ZSEIE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) przecież obecny stan tego rynku i raportowania to totalna fikcja.W 2012 roku w rejestrze Giosiu było prawie 200 zakładów przetwarzania,obecnie jeszcze w rejestrze figuruje 140 z czego działa tak naprawdę może 20 zakładów.Grzebanie przy Ustawie o ZSEiE doprowadziło do kataklizmu na tym rynku,kto może ten ucieka.Poziomy recyklingu drastycznie wzrastają a możliwości zakładów w Polsce to może obecnie 20 % potrzeb.I jeszcze Ustawa śmieciowa dołożyła z 10 palców do agonii systemu zbiórki i przetwarzania…… Przecież tego dłużej się nie da zachować w tajemnicy, i mówi to Pani człowiek ,który 15 lat poświęcił budowie tego systemy w Polsce i wdrażał możliwe najlepsze technologie.Tu nawet nie pomoże 70% lewych kwitów,bo nie ma już komu ich drukować

Skomentuj