Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Urzędowi Miasta w Olsztynie.

Na urząd miasta trzy miesiące temu poskarżyli się UOKiK-owi olsztynianie z osiedla Zacisze i właściciel wysypiska śmieci z Kętrzyna, który przegrał przetarg na wywóz odpadów z Olsztyna.

Zgodnie z uchwałą rady miasta z marca 2007 r. wszystkie śmieci powinny trafić do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.  Według mieszkańców opłaty za wywóz odpadów komunalnych zostały podniesione, a jakość usług świadczonych przez podmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów się pogorszyła. Zdaniem mieszkańców panująca obecnie sytuacja nosi znamiona praktyk monopolistycznych. Z kolei firma Amest, która jest właścicielem wysypiska pod Kętrzynem, poskarżyła się UOKiK, że Olsztyn uniemożliwia jej wejście na miejski rynek.

UOKiK przeprowadził szczegółowe ankiety w firmach zajmujących się odbiorem i transportem śmieci w naszym regionie. Na podstawie danych, które uzyskał do tej pory, stwierdził, że w Olsztynie występują "patologie" w tym zakresie.

Urząd wszczął więc postępowanie, w którym zarzuca ratuszowi ograniczanie konkurencji, polegające na nadużywaniu pozycji dominującej przy organizacji transportu i zbierania odpadów komunalnych.

źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn

Czytaj więcej

Skomentuj