Aż 43,8 mln zł z pieniędzy unijnych Małopolska przeznaczy na nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów, budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu odpadów oraz usuwanie azbestu.

Ruszył nabór wniosków, w którym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia będą mogły uzyskać wsparcie na rozwijanie systemu gospodarki odpadami w województwie małopolskim.

Do podziału jest 43,8 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero w maju przyszłego roku, ale wnioski o dofinansowanie należy złożyć nie później niż 7 grudnia 2017 r.

W ramach konkursu powstaną nowoczesne punkty zbierania i przetwarzania odpadów ze specjalistycznymi frakcjami selekcji, np. frakcją odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych.

W ocenie projektów premiowane będą także te, które zakładają utworzenie punktów napraw oraz punktów przyjmowania rzeczy używanych, które mogłyby zostać wykorzystane przez innych mieszkańców danej gminy.

Dodatkowe punkty będzie można uzyskać również za prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną wśród młodszych i starszych Małopolan.

Fundusze unijne pozwolą także na budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci.

Znaczną część środków przeznaczono także na usuwanie z terenów Małopolski rakotwórczego azbestu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających niebezpieczne grupy minerałów.

Maksymalnie beneficjanci będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości 85 proc. kosztów projektu, z zastrzeżeniem inwestycji generujacych dochód po ich ukończeniu. Co ważne, nowopowstałe lub zmodernizowane punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) nie mogą obsługiwać więcej niż 20 tys. mieszkańców oraz kosztować powyżej 2 mln zł. W przypadku pozostałych projektów dofinansowanie mogą otrzymać kompleksowe inwestycje, których wartość będzie mniejsza niż 8 mln zł.

Więcej szczegółów: rpo.malopolska.pl

Czytaj więcej

Skomentuj