1 / 7

Małopolska Pustynia Błędowska ma szansę stać się turystycznym hitem. Wszystko za sprawą kończących się tutaj prac w ramach unijnego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Dzięki ponad 1,6 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM na lata 2014-2020 udało się uratować zarastającą powoli Pustynię Błędowską. Inwestycja była prowadzona na imponującym terenie, bo powierzchnia „małopolskiej Sahary” to blisko 300 ha. Zdołano nie tylko usunąć niepożądane „odrosty”, ale również uatrakcyjnić teren pod względem turystycznym.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się zrobić na terenie Pustyni Błędowskiej. Nie mam wątpliwości, że zbudowane tu m.in. nowe platformy widokowe, altany i pomosty przyciągną kolejnych turystów i pasjonatów przyrody. Warto przypomnieć, że tu prowadzi także jedna z tras zaproponowana przez Województwo Małopolskie w najnowszych przewodniku rowerowym. Rekomenduje ją nawet National Geographic Polska, uznając za jedną z najciekawszych takich tras w kraju – powiedział marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Pustynia Błędowska jest obecnie objęta trzema formami ochrony: jest częścią Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, użytkiem ekologiczny oraz Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Całość przeprowadzonych w trakcie projektu działań ma zmierzać do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej na terenie pustyni, a także lepszej promocji  obszarów cennych przyrodniczo i lepszego dostosowania jej do bezpiecznego ruchu turystycznego.

Zespół przyrodników przez wiele miesięcy inwentaryzował rosnące tu rośliny, skrupulatnie sprawdzając czy są one typowe dla tego pustynnego ekosystemu. Wiele z nich zagrażało jednak jego równowadze, sprawiając, że pustynia zaczynała stopniowo „zarastać” –  dlatego zostały one usunięte. Sporo pracy miał również zespół, który musiał uporządkować pustynię – przez lata nagromadziło się tu wiele liści, szyszek, gałęzi czy glonów. W efekcie tych działań udało się jeszcze lepiej wyeksponować unikalny krajobraz tzw. muraw napiaskowych. Warto przypomnieć, że występowanie na pustyni siedlisk napiaskowych było powodem, dla którego jej teren został włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Obok prac przyrodniczych powstała też nowa infrastruktura turystyczna – wybudowana została tzw. wioska pustynna, czyli zespół małej architektury: altan, wiat widokowych i pomostów spacerowych. Cały kompleks został już nazwany “Różą Wiatrów”. Imponująca drewniana konstrukcja składa się z połączonych ze sobą altanek, pomostów oraz 40-metrowego molo. Z lotu ptaka budowla wygląda jak wskazująca wszystkie kierunki świata róża wiatrów. Infrastruktura nawiązuje do już istniejących obiektów stworzonych w ramach projektu LIFE+ realizowanego wcześniej przez gminę Klucze.

Prace w ramach unijnego projektu zakończą się oficjalnie pod koniec czerwca. Najważniejsze i najbardziej pracochłonne elementy zadania udało się już zakończyć, w trakcie jest m.in. budowa parkingu. Wartość całego projektu to blisko 2 mln zł. Dofinansowanie unijne stanowiło 85 proc.

Czytaj więcej

Skomentuj