14 mln zł przeznaczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego władze województwa małopolskiego na dofinansowanie nowoczesnych punktów selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów, budowę i modernizację instalacji do odzysku oraz recyklingu śmieci, a także na usuwanie rakotwórczego azbestu.

30 kwietnia ruszy konkurs, w ramach którego będzie można zdobyć dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów inwestycji. O wsparcie na rozwijanie systemu gospodarki odpadami mogą się ubiegać przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia. Do podziału pomiędzy przyszłych beneficjentów samorząd województwa małopolskiego przeznaczył 14 mln zł. Termin składania wniosków mija 28 czerwca 2019 r. i będzie to prawdopodobnie ostatni nabór wniosków na tego typu działania.

– Chętnie wspieramy projekty, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska. Aktualnie wymienianych lub modernizowanych jest ponad 28 tys. kopciuchów. Te i inne proekologiczne inwestycje umożliwią nam znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Pomoże w tym także program EkoMałopolska, którego celem jest mobilizacja gmin do efektywniejszej walki o czyste powietrze. Stanowi on uzupełnienie dotychczasowych programów ochrony środowiska, nie tylko w zakresie walki ze smogiem, ale także segregacji odpadów czy oczyszczania ścieków – powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

W ramach konkursu powstaną nowoczesne punkty zbierania i przetwarzania odpadów ze specjalistycznymi frakcjami selekcji, np. frakcją odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. W ocenie projektów premiowane będą także te, które zakładają utworzenie punktów napraw oraz punktów przyjmowania rzeczy używanych, które mogłyby zostać ponownie wykorzystane przez mieszkańców. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych, zwiększających świadomość ekologiczną Małopolan. Fundusze unijne pozwolą także na budowę i modernizację instalacji do odzysku oraz recyklingu śmieci. Znaczną część środków przeznaczono na usuwanie z terenów Małopolski rakotwórczego azbestu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających niebezpieczne grupy minerałów.

Czytaj więcej

Skomentuj