Tradycyjne założenia ogrodowe zostaną odtworzone na wiosnę przy kilku chałupach położonych na terenie skansenu Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie (Małopolskie). Muzeum zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w związanych z tym pracach ogrodniczych.

Jak przekazał dyrektor Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Marek Bębenek, pomysł przedsięwzięcia pojawił się w związku z tym, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniło się najbliższe otoczenie domostw, a tradycyjne przydomowe ogrody zanikają – coraz częściej zastępują je nisko skoszone trawniki otoczone żywotnikami.

Powrót do tradycyjnych założeń ogrodowych

W związku z tym – jak przekazano – Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego postanowiły odtworzyć tradycyjne założenia ogrodowe przy kilku chałupach położonych na terenie skansenu.

“Planujemy również założyć łąkę kwietną. Uzupełnić sad starymi odmianami jabłoni, posadzić żywopłoty z głogów i dzikich róż. Już teraz na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego można zaobserwować duże bogactwo gatunkowe ptaków i owadów, a być może sprowadzi się ich jeszcze więcej” – wskazał przedstawiciel placówki.

Warsztaty już w lutym

Na warsztaty połączone z pracami na terenie skansenu zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani zakładaniem i utrzymaniem ogrodów. Pierwsze warsztaty odbędą się najprawdopodobniej jeszcze w lutym.

Na terenie skansenu w Wygiełzowie o powierzchni 5,3 ha znajduje się 25 cennych zabytków budownictwa drewnianego, nie licząc małej architektury. Zgromadzono tam zagrody chłopskie z sadami i ogródkami kwiatowymi, obiekty związane z wiejską produkcją rzemieślniczą, kościół z dzwonnicą, zespół małomiasteczkowy i inne przykłady architektury wsi nadwiślańskiej.

Czytaj więcej

Skomentuj