W bydgoskim ratuszu zaprezentowano mapę akustyczną miasta. Mapa to kompendium wiedzy na temat klimatu akustycznego i narzędzie do prowadzenia polityki ekologicznej miasta.

Opracowanie mapy wynika z obowiązku nałożonego na gminy przez ustawę  i dyrektywę UE. Pozwoli ona na uzyskanie aktualnych informacji o stanie akustycznym środowiska z uwzględnieniem danych nieakustycznych, takich jak demografia oraz sposób zagospodarowania i użytkowania terenu.

Mapa umożliwi określenie skali problemu nadmiaru hałasu i posłuży do opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem.

Mapę zaprezentowali przedstawiciele konsorcjum firm: BMT CORDAH Sp. z o.o., ACESOFT Sp. z o.o. oraz Fundacja „ROZWÓJ UTP”, które były odpowiedzialne za sporządzenie mapy akustycznej.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj