Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał Marka Zagórskiego na stanowisko ministra cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji od 9 stycznia gdy odwołana została Anna Streżyńska, nie miało kierującego nim ministra. Konstytucyjny nadzór nad resortem pełnił premier Mateusz Morawiecki, z kolei bieżące zadania były realizowane pod kierownictwem sekretarza stanu Marka Zagórskiego.

Koordynował on wówczas m.in. pracę pozostałych wiceministrów, a także wykonywał czynności kierownictwa wobec departamentów: prawnego, kompetencji cyfrowych, polityki geoinformacyjnej, rozwoju usług cyfrowych i otwartości danych, telekomunikacji oraz zarządzania danymi.

Marek Zagórski pełnił funkcję sekretarza stanu od 16 września 2016 r. Zagórski to poseł, w latach 2015-2016 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 2006-2007 z rekomendacji Samoobrony sprawował urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie zadań wykonywanych przez podsekretarzy stanu. Sprawował nadzór nad departamentami finansów oraz płatności bezpośrednich. Był odpowiedzialny za kontrolowanie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 1999-2001 pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był też posłem na Sejm IV kadencji (2001-2005), zasiadał wówczas m.in. w Komisji Finansów Publicznych. W 2015 roku został wybrany ponownie na posła.

Marek Zagórski pracował również w mediach oraz zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim.

Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie studiował na wydziale humanistyki i uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej

Skomentuj