Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wybrany został podczas 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów na stanowisko Członka Prezydium Komitetu Regionów i równocześnie na Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów.

Za podstawowe zadanie polskiej delegacji w Komitecie Regionów Marszałek Marek Woźniak uważa wzmocnienie polskiego głosu w KR i silne akcentowanie interesów samorządowych na forum europejskim.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego od lutego 2006 roku jest Członkiem Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy w pracach dwóch Komisji: EDUC (Kultury, Edukacji i Badań Naukowych) oraz RELEX (Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej). Od października 2007 roku do chwili obecnej pełnił funkcję zastępcy ad personam Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz przewodniczącego  delegacji polskiej w Komitecie Regionów, Brunona Synaka.

Od listopada 2006 roku Marszałek Marek Woźniak jest Członkiem Biura ARE (Zgromadzenie Regionów Europy). Uczestniczy w pracach m.in. Komisji Stałej i ds. Instytucjonalnych oraz Gospodarki i Rozwoju Regionalnego.

Komitet Regionów to organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, utworzony w 1994 r. mocą Traktatu z Maastricht, aby dać przedstawicielom samorządów terytorialnych możliwość wypowiedzenia się w sprawie treści aktów prawnych UE. Każdego roku KR organizuje pięć sesji plenarnych, w trakcie których 344 członków Komitetu głosuje nad sprawozdaniami, zwanymi opiniami, które wydaje w odpowiedzi na proponowaną legislację.
 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj