Łącznie 40 przedsięwzięć niskoemisyjnych, w sumie za blisko 1,5 mln zł, zrealizują dwie mazowieckie gminy – Raszyn i Dąbrówka – dzięki przystąpieniu do programu „Stop Smog”, który jest finansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 1 mln zł dofinansowania, a mazowieckie gminy wyłożą ze środków własnych ok. 450 tys. zł.

Program „Stop Smog”, wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW, to szansa dla wszystkich zainteresowanych samorządów nawet na 70 proc. dofinansowania kosztów niskoemisyjnych inwestycji. Pozostałe 30 proc. stanowi wkład własny gminy/powiatu. Dzięki temu mieszkańcy gmin – położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa – mogą otrzymać dotację do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Zmiany w Raszynie…

Raszyn w ciągu dwóch lat zaplanował realizację 20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Przewidywany koszt tego zadania to niemal 972 tys. zł (ok. 680 tys. zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz niecałe 300 tys. z własnego budżetu).

Pieniądze te zapewnią poprawę efektywności energetycznej w 7 budynkach oraz pozwolą na wymianę 20 nieefektywnych źródeł ciepła. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej – liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem – wyniesie ponad 55 proc.

…i w Dąbrówce

Dąbrówka będzie również realizowała 20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach. W ciągu trzech lat w pięciu budynkach poprawi się efektywność energetyczna, a źródła ciepła zostaną wymienione we wszystkich 20 budynkach. W tym przypadku – dla całego przedsięwzięcia – zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej szacuje się na ponad 30 proc. Całość pochłonie 500 tys. zł (350 tys. zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz 150 tys. zł środków własnych).

Do programu „Stop Smog” przystąpiło dotychczas trzynaście gmin: osiem z województwa małopolskiego (Brzesko, Kraków, Limanowa, Niepołomice, Skawina, Spytkowice, Sucha Beskidzka i Tuchów), trzy ze śląskiego (Pszczyna, Rybnik i Sosnowiec) oraz dwie z mazowieckiego (Raszyn i Dąbrówka). To w sumie zadeklarowanych 2151 niskoemisyjnych inwestycji o łącznej wartości 112,3 mln zł, w tym 72,8 mln zł z budżetu państwa i 34,8 mln zł wkładu własnego gmin.

Czytaj więcej

Skomentuj