Notowane na NewConnect Małe Elektrownie Wodne, liczą że skorzystają na planowanych przez firmy dystrybucyjne rozbudowie sieci energetycznych. W ciągu najbliższych 5 lat planują wydać na ten cel ponad 4 mld zł.

Według danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej tylko na budowę nowych linii energetycznych i stacji  operatorzy wydadzą do 2015 r. ok. 4,3 mld zł. Kwota ta nie zawiera środków, które poszczególni OSD (operator systemu dystrybucyjnego), zamierzają przeznaczyć na rozbudowę istniejących linii.

– Plany największych firm dystrybucyjnych z pewnością zwiększą dostępny potencjał pod inwestycje w elektrownie wodne, gdyż linie energetyczne pojawią się w miejscach, w których do tej pory budowa elektrowni wodnych była nieopłacalna. Sąsiedztwo nowych linii sprawi, że będziemy mogli rozważyć inwestycje  w wielu nowych lokalizacjach, które obecnie ze względu na duże odległości od linii przesyłowych byłyby dla MEW nieopłacalne – podkreśla Marcin Markiewicz, przewodniczący rady nadzorczej MEW.

Szczegóły  inwestycji planowanych przez OSD będzie znana do końca lipca po przeanalizowaniu przez URE (Urząd Regulacji Energetyki) projektów modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych na lata 2011-2015.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj