Unia Metropolii Polskich zapowiada wsparcie działań, mających na celu uwzględnienie w ustawie metropolitalnej wszystkich 12 polskich obszarów metropolitalnych.

UMP skupia 12 największych polskich miast. Stanowisko zarządu UMP z 31 marca odnosi się do projektów, mających na celu ograniczenie liczby metropolii w powstającej ustawie metropolitalnej do największych ośrodków.

„Zarząd Unii Metropolii Polskich będzie wspierał wszelkie działania rządu i parlamentu zmierzające do objęcia projektowaną ustawą metropolitalną wszystkich dwunastu obszarów metropolitalnych Rzeczypospolitej Polskiej: białostockiego, bydgosko-toruńskiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszawskiego i wrocławskiego.

Rozwiązania ustrojowe przygotowywane przez rząd muszą uwzględniać potencjał ekonomiczny i społeczny całej sieci polskich metropolii, której osie wyznacza 12 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

Polska racja stanu wymaga, aby instytucjonalnie wzmocnić metropolie Polski Wschodniej: Białystok, Lublin i Rzeszów, tak aby stanowiły one silne ośrodki konkurencyjne na wschodniej granicy UE, a także aby stworzyć w Bydgoszczy i Szczecinie takie warunki ustrojowo-organizacyjne, które pozwolą tym obszarom metropolitalnym wzmacniać swój potencjał gospodarczy w układzie ogólnopolskim” – czytamy w stanowisku UMP.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj