Dziś w Bydgoszczy rozpoczyna się dwudniowa II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Problem hałasu w mieście”.

W każdym mieście dominującym źródłem hałasu są pojazdy, dlatego główne tematy spotkania będą dotyczyć czynników decydujących o poziomie hałasu drogowego. Poszczególne sesje poświęcone będą nawierzchniom jezdni, ekranom akustycznym, akustycznej jakości pojazdów oraz systemom sterowania ruchem. Szeroko omówione zostaną również zagadnienia związane z programami ochrony środowiska przed hałasem. Istotnym elementem spotkania będą wystąpienia przedstawicieli Stowarzyszenia Eurocities, którzy zaprezentują sytuację dotyczącą hałasu miejskiego w krajach Unii Europejskiej.

Aby przedstawić problematykę hałasu drogowego z różnych perspektyw do wystąpienia podczas obrad organizatorzy zaprosili pracowników naukowych, przedstawicieli władz samorządowych oraz firmy produkujące „ciche” nawierzchnie, „ciche” pojazdy i skuteczne ekrany.

Zwieńczeniem konferencji będzie panel dyskusyjny, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze trudności, jakie napotykali wykonawcy programów ochrony środowiska przed hałasem w dziewięciu polskich miastach.

Opiekunem naukowym spotkania jest prof. dr hab. Rufin Makarewicz z Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Portal www.komunalny.pl objął patronat medialny nad konferencją. Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj