Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi kupiło ładowarki do pierwszych autobusów elektrycznych, które mają pojawić się w mieście. MPK podpisało umowę z firmą z Zielonej Góry, która ma dostarczyć ładowarki do 17 takich pojazdów.

Zielonogórska firma wybuduje stacje ładowania nie tylko na terenie zajezdni przy ul. Limanowskiego, gdzie będą stacjonować elektryczne autobusy, ale również na sześciu łódzkich pętlach autobusowych: Mikulskiego, Cmentarz Szczecińska, Janów, Retkinia, Dworzec Łódź Fabryczna i Retkinia Kusocińskiego.

Aby montaż ładowarek szybkiego ładowania był na pętlach autobusowych możliwy, trzeba będzie tam położyć sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, przebudować kolidujące ciągi piesze, wybudować fundamenty pod maszt ładowania oraz stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych.

Autobusy będą ładowane przy wykorzystaniu tzw. odwróconego pantografu. Lokalizacje sześciu stacji szybkiego ładowania prądem stałym o mocach znamionowych 300 kW zostały wskazane w takich miejscach, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu. Natomiast w zajezdni przy ul. Limanowskiego powstanie dziewięć stacji wolnego ładowania, które zostaną zlokalizowane pod nowobudowaną wiatą dla autobusów elektrycznych.

Stacje wolnego ładowania będą posiadały dwa tryby pracy: tryb ładowania podstawowego oraz tryb ładowania rezerwowego. Nad prawidłową pracą ładowarek będzie czuwał system telemetryczny składający się z dwóch programów do zarządzania infrastrukturą ładowarek oraz monitorowania autobusów elektrycznych.

Umowa z firmą Ekoenergetyka–Polska opiewa na kwotę ponad 7,1 mln zł brutto. Termin oddania do użytku ładowarek będzie skoordynowany z dostawą elektrycznych autobusów do Łodzi.

Czytaj więcej

Skomentuj