Trwają pracę nad pierwszym Łódzkim Panelem Obywatelskim, którego priorytetem będzie kształtowanie miejskiej zieleni oraz zapobieganie skutkom suszy w mieście. Obecnie trwa nabór na panelistów.

– To będzie najwyższy poziom partycypacji między samorządem a obywatelami. Łódzki Panel Obywatelski ma odpowiadać na najistotniejsze zagadnienia i wyzwania, jakie stoją przed Łodzią w kontekście miejskiej zieleni i proekologicznych działań Łodzi – powiedział Paweł Jędrachowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Nowych Narzędzi Partycypacji Społecznej.

Obecnie poszukiwani są paneliści. Do udziału w panelu może się zgłosić każda osoba mieszkająca na terenie Łodzi, która ukończyła 15 rok życia. Paneliści zostaną wylosowani spośród wszystkich zgłoszonych osób, tak by odzwierciedlali ogólną populację Łodzi pod względem: wieku, płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia.

Losowanie panelistów odbędzie się w styczniu i będzie transmitowane na żywo. Podczas losowania wybrane zostanie 67 osób, tworzących podstawową grupę panelistów.

Po naborze na panelistów, w styczniu przyszłego roku rozpoczną się konsultacje dotyczące zieleni w mieście. – Następnie, od lutego 2020 r. rozpoczniemy cykl pięciu spotkań edukacyjnych. Pierwsze rekomendacje panelistów powinny pojawić się w kwietniu przyszłego roku – powiedziała Katarzyna Dyzio, zastępca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ.

Podczas spotkań, paneliści będą dyskutować na trzy tematy:

  • Jak kształtować zieleń w mieście?
  • Jak miasto Łódź i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście Łodzi?
  • Jak miasto Łódź powinno przeciwdziałać skutkom suszy?

Spotkania będą podzielone na dwie części: edukacyjną i dyskusyjną.

W części edukacyjnej – eksperci z dziedzin związanych z tematem panelu opowiedzą uczestnikom panelu o istniejących już rozwiązaniach w ramach poszczególnych wątków tematycznych panelu. Będą to m.in. takie wątki, jak kształtowanie zieleni w mieście, jak powinna wyglądać współpraca miasta i mieszkańców na rzecz zieleni czy jak przeciwdziałać skutkom suszy, by dostarczyć maksimum wiedzy potrzebnej do podjęcia przez panel optymalnych decyzji. Swoje wystąpienia zaprezentują także przedstawiciele interesariuszy, tj. organizacji i grup nieformalnych realizujących swoje działania w zakresie tematów panelu. Spotkania edukacyjne będą transmitowane na żywo.

W części dyskusyjnej – uczestnicy debatują nad rozwiązaniami pod okiem neutralnych facylitatorów (moderatorów). Celem tych spotkań jest przygotowanie przez panelistów rekomendacji dla władz miasta dotyczących omawianego tematu.

Czytaj więcej

Skomentuj