Miliard złotych na rozwój OZE na terenach wiejskich przewiduje ogłoszony w środę przez ministrów klimatu i rolnictwa program “Energia dla Wsi”. Pieniądze na wsparcie źródeł odnawialnych pochodzić będą z NFOŚiGW.

Jak poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, w ramach jednego programu rolnicy otrzymają kompleksowe wsparcie dla różnych źródeł odnawialnych: fotowoltaiki, biogazowni, wiatraków, małych elektrowni wodnych oraz magazyny. –  Oferujemy wsparcie dotacyjne i pożyczkowe w jednym programu i w jednym wniosku – zaznaczyła.

Szansa na obniżenie kosztów

Miliard złotych będzie pochodził z Funduszu Modernizacyjnego – poinformował Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podkreślił, że program przede wszystkim pozwoli mieszkańcom wsi na obniżenie kosztów produkcji rolnej, ponieważ koszty energii są bardzo duże i niestabilne. Istotna jest więc produkcja energii na własne potrzeby.

Dofinansowanie dla rolników

– Biogazownie mają szczególną rolę jako źródło energii dla obszarów wiejskich – powiedział Kowalczyk. – Oprócz środków finansowych na ich rozwój przygotowywane są również zmiany legislacyjne dot. komplementarnego zaopatrzenia wsi w energię. Będziemy uruchamiali już w marcu nabór wniosków na energię odnawialną dla rolników dotyczących fotowoltaiki, energii wiatrowej z magazynem energii i biogazowni. To będzie program dotacyjny.

Jak przekazał szef MRiRW, program będzie realizowany przez resort rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program jeszcze funkcjonuje, bo to jest okres przejściowy.

Rozwój spółdzielni energetycznych

Według Kowalczyka energia odnawialna dla rolnictwa, dla obszarów wiejskich jest bardzo ważnym elementem. – Szczególnie kiedy mówimy o kryzysie energetycznym, niestabilnych cenach, znaczącym wzroście kosztów produkcji rolnej. Stąd finasowanie zarówno energetyki odnawialnej w postaci fotowoltaiki i energii wiatrowej, ale i rozwój biogazowni – mówił minister rolnictwa.

– To na obszarach wiejskich niezwykle istotne, bo energia odnawialna w postaci fotowoltaiki i energii wiatrowej jest jednak mniej stabilnym źródłem niż energia z biogazu. Stąd tutaj szczególna rola biogazowni – podkreślił minister. Kowalczyk dodał, że oprócz środków finansowych przygotowywane są również zmiany legislacyjne dotyczące rozwoju biogazowni rolniczych. Zmiany mają dotyczyć też komplementarnego zaopatrzenia w energię obszarów wiejskich poprzez modyfikacje prawa dotyczącego spółdzielni energetycznych. Wicepremier wyraził nadzieję, że dzięki temu nastąpi ich rozwój.

Czytaj więcej

Skomentuj